Punt de recollida selectiva a l'edifici Diagonal 690 de la Facultat d'Economia i Empresa

La Facultat d’Economia i Empresa ja compta amb els nous punts de recollida selectiva

Des del mes d’abril a l’edifici Diagonal 690, i des de novembre a l’edifici Diagonal 696, la Facultat d’Economia i Empresa compta amb una nova distribució de papereres de residus, que té com a principal objectiu aconseguir una millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus municipals.

Els canvis que s’han dut a terme inclouen:

  • Una nova distribució dels contenidors, aconseguint una proporció més equilibrada de les diferents fraccions de recollida.
  • Creació de punts de recollida selectiva amb un contenidor per a cada una de les fraccions de selectiva (paper, envasos i resta).
  • Unificació de la tipologia dels contenidors utilitzats al centre, aprofitant els mitjans existents.
  • Nou etiquetatge, per a una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.
Punt de recollida selectiva a l'edifici Diagonal 690 de la Facultat d'Economia i Empresa
Punt de recollida selectiva a l’edifici Diagonal 690 de la Facultat d’Economia i Empresa
Punt de recollida selectiva a l'edifici Diagonal 696 de la Facultat d'Economia i Empresa
Punt de recollida selectiva a l’edifici Diagonal 696 de la Facultat d’Economia i Empresa

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.