Ecoconsells

Productes compostables: els identifiquem? (Eco2.0-67)

Compostable, degradable, biodegradable, reciclable, reutilitzable, …. segur que són paraules que has vist escrites en les etiquetes de molts productes. Si ja és prou complicat tenir clar el significat de cada una d’elles, encara ens podem fer més embolic quan són utilitzades incorrectament com a sinònims.

Veiem com aquests conceptes tenen significats molt diferents:

 • Compostable: els envasos i embalatges de plàstic compostables estan regulats per les normes EN 13432 i la EN 14995, que especifiquen que el procés de descomposició per acció biològica ha de durar menys de 6 mesos.
  Els productes compostables s’han de dipositar al contenidor de matèria orgànica, del qual se’n pot obtenir compost, que pot ser utilitzat en agricultura.
 • Degradable: indica que un producte es pot descompondre, però sense establir un temps mínim. Si la degradació es duu a terme gràcies a components biològics com els microorganismes, és biodegradable.
  La principal diferència entre un material compostable i biodegradable és el temps de descomposició, ja que un producte biodegradable pot tardar molts anys a completar el cicle de degradació del material.
 • Reciclable: es poden reaprofitar els materials per obtenir noves matèries primeres i nous recursos.
  Aquests productes s’han de dipositar als contenidors de reciclatge, punts verds, deixalleries, o altres espais habilitats per a la recollida i posterior reciclatge.
 • Reutilitzable: són els productes que podem utilitzar diverses vegades sense que esdevinguin un residu. Són una alternativa més sostenible als productes d’“usar i llençar”.
distintiu identificatiu productes compostables
Principals distintius identificatius de productes compostables. Font: Agència de Residus de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

Cada vegada és més fàcil trobar al mercat opcions de productes compostables, com ara càpsules de cafè o bosses compostables, que ajuden a fer que els residus no quedin acumulats al medi ambient durant molts anys. La forma d’identificar-los és llegint l’etiqueta i buscant els distintius i certificacions que indiquen que és compostable, com els que us mostrem a continuació.

Tot i que es tracta d’una opció molt més sostenible que els productes de plàstic d’un sol ús, recordeu que la millor forma de reduir els residus que generem és utilitzant productes reutilitzables.

Què podem fer per reduir l’impacte dels nostres residus?

 • Minimitzar l’ús de productes d’un sol ús, i utilitzar en el seu lloc productes reutilitzables.
 • En els casos en què hem utilitzat productes reutilitzables, prioritzar la compra de productes compostables.
 • Llençar els productes compostables al contenidor de matèria orgànica.
 • Mirar bé les etiquetes informatives dels productes que utilitzem i llençar-los al contenidor adient perquè puguin ser gestionats adequadament.
 • No tirar les tovalloletes humides pel vàter, encara que siguin biodegradables, ja que tarden molt temps a degradar-se i arriben intactes a la depuradora.
 • Millor comprar productes en format gran i amb pocs embalatges, en lloc de molts productes de mida petita. Així reduirem la quantitat de residus que es generen.

Més informació…

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.