Imatge destacada per a les notícies de punts de recollida selectiva

Punts de recollida selectiva a l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner

Al llarg de les darreres setmanes s’han anat instal·lant nous punts de recollida selectiva de residus municipals a la planta baixa de l’Edifici Històric i a totes les plantes de l’aulari Josep Carner. El nou menjador per a estudiants de la Facultat de Filologia i Comunicació i de la de Matemàtiques i Informàtica, situat on es trobava l’antiga cafeteria, i conegut amb el nom de TECATECA, també compta amb un d’aquests punts. Amb aquesta actuació es vol aconseguir una millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva en aquest edifici.

Els canvis realitzats inclouen:

  • Una nova distribució de les papereres, per tal que la proporció de les diferents fraccions de recollida estigui més equilibrada.
  • L’agrupació de les papereres en punts de recollida selectiva on es poden trobar les diferents fraccions de selectiva (paper, envasos, resta i matèria orgànica).
  • Aprofitament dels mitjans existents sempre que és possible. Per exemple, a l’aulari Josep Carner els punts de recollida selectiva s’han fet amb les papereres metàl·liques que hi havia distribuïdes en diferents llocs de l’Edifici Històric, i per a la Tecateca s’han reaprofitat les papereres emprades durant la pandèmia de COVID-19.
  • Un nou etiquetatge, que permet una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.
Punt de recollida selectiva de residus a l'edifici Històric
Punts de recollida selectiva a l’Edifici Històric
Punt de recollida selectiva de residus a l'edifici Històric
Punt de recollida selectiva de residus a l'edifici Històric (tecateca)
Punt de recollida selectiva a la Tecateca de l’Edifici Històric
Punt de recollida selectiva de residus a l'edifici Josep Carner
Punt de recollida selectiva a l’aulari Josep Carner

La implantació d’aquesta actuació de millora ha comptat amb la col·laboració de l’Administració de Centre Administració de Centre de Campus Plaça Universitat, i amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere. L’acció s’emmarca en la meta CA10 de l’Agenda 2030 de la Universitat de Barcelona (reduir la quantitat i perillositat dels residus), i en l’objectiu Residu Zero del full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.