Imatge destacada per a les notícies de punts de recollida selectiva

Punts de recollida selectiva als espais de menjador de l’edifici Prevosti de la Facultat de Biologia

S’han instal·lat punts de recollida selectiva en tres espais destinats a menjador dels departaments en l’edifici Prevosti de la Facultat de Biologia. Aquests espais comptaven amb papereres per a la fracció envasos i, en alguns casos, per a vidre o paper, però a partir d’ara disposaran de contenidors per a les cinc fraccions de residus municipals.

L’etiquetatge és el mateix que a la resta de papereres de la facultat, que permet una identificació visual clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.

Bon reciclatge!

Punt de recollida selectiva en espai de menjador de l'edifici Prevosti de la Facultat de Biologia
Punt de recollida selectiva en espai de menjador de l’edifici Prevosti de la Facultat de Biologia

La implantació d’aquesta actuació de millora ha comptat amb la col·laboració de l’Administració de Centre de Biologia i de Ciències de la Terra, i amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere. L’acció s’emmarca en la meta CA10 de l’Agenda 2030 de la Universitat de Barcelona (reduir la quantitat i perillositat dels residus), i en l’objectiu Residu Zero del full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.