Resultats de la Diagnosi de mobilitat als centres de la UB del Campus de Mundet

Tal com us hem anat informant en anteriors notícies d’aquest blog, la UB ha treballat els darrers anys en l’estudi del perfil de mobilitat de la comunitat universitària per conèixer com ens desplacem habitualment per arribar al centre d’estudi o de feina. L’objectiu final és identificar els modes de transport disponibles per arribar a cada Campus, detectar deficiències, i establir accions de millora. Podeu consultar les diagnosis realitzades dels diferents Campus al següent enllaç.

En aquesta entrada us presentem les dades de l’enquesta realitzada el 2013 corresponents al Campus de Mundet. Aquest Campus està situat dins del recinte de la Diputació de Barcelona, i acull les facultats de Psicologia i d’Educació. La comunitat universitària arriba a unes 11.500 persones (dades del curs 2012-2013), predominant els estudiants de grau sobre la resta de col·lectius. En total, 497 persones del Campus de Mundet van respondre l’enquesta.

Tot i que el Campus només està cobert per la línia 3 del metro i alguns autobusos urbans i interurbans, la configuració de la xarxa de transport públic a l’àrea metropolitana permet realitzar transbordaments amb facilitat entre les diferents línies i modes disponibles, com ara tramvia, metro, bus, tren i ferrocarrils. A més, Mundet també disposa d’un servei d’autobús intern que facilita l’accés als diferents centres.

autobus intern al campus de Mundet
Servei d’autobús intern al Campus de Mundet

Tal com succeeix en la resta de campus, l’horari habitual d’accés al Campus es concentra de 8 a 10 h i de 15 a 16 h, i, en canvi, la sortida és més gradual a partir del migdia. Per tant, hi ha una major intensitat d’ús del Campus durant el matí, amb una permanència d’entre 5.500 i 8.300 persones, i a la tarda la població es redueix fins a uns 2.500 i 5.200 usuaris.

El temps de desplaçament varia molt segons la distància a recórrer i el mode de transport utilitzat. Els usuaris tarden normalment entre 30 i 60 minuts en arribar al Campus, tot i que un 23% dels enquestats necessita menys de mitja hora per arribar, i un altre 27% més d’una hora. Es tracta de valors elevats tenint en compte que la meitat dels enquestats resideixen a Barcelona, i superiors a la resta de Campus de la UB. Això s’explica per la ubicació perifèrica del Campus, que augmenta considerablement la distància i el nombre de transbordaments a realitzar per a molts usuaris.

Pel que fa al perfil de mobilitat, el transport públic és utilitzat per un 60% dels enquestats, predominant el metro davant de la resta de modes, sobretot perquè aquest mode dóna accés directe al Campus. El transport en modes no motoritzats representa el 21% dels desplaçaments, i es realitza bàsicament a peu (incloent-hi desplaçaments a peu per fer transbordaments entre diferents modes de transport, per accedir a la parada de transport públic o a l’edifici de la UB, o perquè tenen el vehicle aparcat a una certa distància).

El nombre d’usuaris que realitzen tot el trajecte a peu o en bicicleta és molt residual, ja sigui per la situació allunyada del centre de la ciutat o pel pendent que presenta l’accés al Campus. Finalment, gairebé un 19% utilitza el vehicle privat motoritzat durant el seu trajecte cap a la universitat, predominant l’ús del cotxe per sobre de la moto.

gràfica circular  sobre el transport que s´utilitza per accedir al campus de Mundet
Distribució modal de la mobilitat al Campus de Mundet

La facilitat d’accés en cotxe o moto a través de la ronda de Dalt, així com la disponibilitat d’aparcament a l’interior del recinte de Mundet o en espais propers afavoreix l’ús del vehicle privat en comparació amb altres Campus, que tenen una situació més cèntrica però més dificultats per trobar aparcament.

aparcament a l´interior del Campus de Mundet
Aparcament a l’interior del Campus de Mundet

Els principals motius per escollir una combinació de transport específica són la rapidesa, la proximitat al lloc de residència i l’estalvi de diners. Respecte a l’opinió sobre diferents accions sobre mobilitat, les més ben valorades són les accions relacionades amb el transport públic, demanant descomptes i un increment de la freqüència i l’oferta.

Com aspectes de millora destacats, cal esmentar les obres de remodelació realitzades als vials del recinte, amb la millora dels accessos a peu per l’interior del Campus gràcies a la construcció de noves voreres.

foto que mostra el abans i el després respecte a la millora en l´accesibilitat a peu
Millores en l’accessibilitat a peu a l’interior del Campus de Mundet. Font: banc d’imatges de l’OSSMA, any 2011 (imatge esquerra) i 2015 (imatge dreta)

Finalment, s’ha calculat l’impacte ambiental associat a la mobilitat per motius de feina o estudi de la comunitat universitària del Campus de Mundet, obtenint-se unes emissions totals de 5.189 tones de CO₂ anuals.

Com a mesures de millora al Campus, es proposa

  • bescanviar els aparcaments de bicicleta de lligat simple per un model més segur contra robatoris, com ara els aparcaments de tipus U invertida;
  • instal·lar una marquesina a la parada inicial del bus intern del Campus situada a la Plaça Manuel Baldrich;
  • mantenir el motor del bus intern de Mundet apagat durant el temps d’espera a la parada per reduir les emissions;
  • controlar la indisciplina en l’estacionament de cotxes i motos al recinte de Mundet;
  • integrar la comunitat de cotxe compartit Fesedit UB-UPC al Campus aprofitant el control d’accés al recinte.
motos aparcades sota el porxo de l´edifici Migdia
Motos aparcades sota el porxo de l’edifici Migdia

Per a més informació, podeu consultar el document complet de la Diagnosi de Mobilitat als centres de la Universitat de Barcelona del Campus de Mundet (2013-2015) en el següent enllaç. Aquesta actuació es correspon amb les accions LE-3.11 del Pla de Sostenibilitat de la UB (Dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres) i LE-3.63 (Dur a terme enquestes periòdiques de mobilitat als centres, i difondre’n els resultats).

Feu un comentari