Sostenibilitat a la conferència BOBCATSSS Barcelona 2014

Entre els dies 29 i 31 de gener es va celebrar la conferència BOBCATSSS Barcelona 2014 a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. Es tracta d’un congrés internacional sobre biblioteconomia, informació i documentació adreçat principalment als alumnes de les universitats europees, que en aquesta edició tenia com a tema principal la sostenibilitat, amb el lema «Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices».

Com a complement als continguts de l’esdeveniment, el comitè organitzador i l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) han posat en pràctica diverses mesures de sostenibilització de la conferència, que tenien com a objectius:

  • incloure la sostenibilitat de forma pràctica en les activitats del congrés;
  • minimitzar la generació de residus;
  • reduir el consum d’energia als espais on es desenvolupaven les sessions, i
  • incrementar la sensibilització ambiental dels assistents i participants.

Entre les mesures implementades trobem el servei d’aigua en ampolles de vidre al dinar i el sopar del primer dia, el servei de cafè de comerç just durant les pauses, l’ús de coberts compostables per als dinars del segon i el tercer dia, l’ús de fonts d’aigua per tal de no generar residus d’ampolles de plàstic i el servei de gots compostables per evitar l’ús de gots de plàstic d’un sol ús, la implantació de recollida selectiva de matèria orgànica per recuperar els residus de coberts, gots i restes de menjar, o la distribució entre els inscrits de bosses institucionals biodegradables i reutilitzables.

Només amb l’ús de fonts per a la distribució d’aigua i amb els gots compostables es va evitar la generació de 450 litres de residus d’envasos lleugers, equivalents a 10,8 kg. En el seu lloc, es van generar 100 litres de residus de matèria orgànica (2,4 kg), i es van consumir 13 kW d’energia a les fonts d’aigua.

Exemples de mesures de sostenibilització implantades durant la conferència BOBCATSSS 2014

A les aules i espais on es van desenvolupar les activitats del congrés es van definir un seguit de mesures de control per reduir el consum elèctric en il·luminació i climatització, maximitzant l’ús de la llum natural. Segons les estimacions realitzades, si no s’hagués pres cap d’aquestes mesures, el consum hauria estat 2,4 vegades superior!

Finalment, es va preguntar als assistents quins modes de transport havien utilitzat per arribar a Barcelona, per tal de calcular les emissions de CO₂ generades per la mobilitat del congrés. Es van rebre 151 respostes, donant com a resultat una emissió de 40,5 tones mètriques de CO₂, que corresponen en un 99% als desplaçaments realitzats en avió. Tractant-se d’un congrés internacional és un valor normal, donat que els assistents provenien d’arreu del món, i només els organitzadors de la mateixa UB i els participants d’Espanya o França disposaven d’alternativa de transport en tren.

Com a alternativa per reduir les emissions associades als desplaçaments en avió, s’ofereix la possibilitat de compensar-les a través dels programes de les mateixes línies aèries o de ONGs, que disposen de projectes de reforestació, preservació de boscos, energies renovables, etc.

L’experiència d’implantació d’aquestes mesures de sostenibilitat en el congrés BOBCATSSS ha estat positiva, tant per a la UB en tant que integra la millora ambiental en un nou àmbit d’activitat universitària, com per als mateixos organitzadors per què han complementat el contingut de l’esdeveniment amb accions pràctiques de sostenibilitat.

Vegeu l’informe de sostenibilització de congrés BOBCATSSS Barcelona 2014, que es va presentar a l’acte de cloenda. Aquesta iniciativa s’integra en l’objectiu operatiu Millorar la integració de la sostenibilitat als ensenyaments com a procés de millora contínua de la línia estratègica 9 del Pla de sostenibilitat de la UB (Sostenibilització curricular i formació en sostenibilitat).

Feu un comentari