Les visites al Jardí de l’Edifici Històric es consoliden: més de 100 persones ja l’han descobert

Per primer cop aquest any l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona ha programat visites guiades al Jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric. Aquesta activitat té com a antecedent les visites comentades a l’Edifici Històric organitzades per Activitats Institucionals i Protocol i la Biblioteca, on es donen a conèixer els aspectes històrics, arquitectònics i artístics de l’edifici, i on s’hi inclou un breu recorregut pel Jardí.

En total es va oferir un programa de quatre visites guiades (una a finals d’abril, dues al maig i una altra al juny), que degut a l’èxit de sol·licituds s’ha hagut d’ampliar amb una sessió addicional (també al juny). Atès que dos dels objectius de les visites eren apropar el nostre patrimoni natural a la societat i obrir el Jardí a la ciutat, l’activitat es va programar en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona, integrant-les en la seva oferta d’activitats d’educació ambiental.

visites guiades al Jardi Ferran Soldevila

En total 123 persones han realitzat l’itinerari ambiental primaveral al Jardí de l’Edifici Històric, i la durada inicial de la visita, que era d’una hora, s’ha hagut d’allargar fins a 1 hora i 40 minuts a petició dels visitants, que han estat molt participatius i han mostrat un alt interès en el contingut. Des d’aquí els volem agrair totes les aportacions rebudes, que han ajudat a enriquir el contingut de cadascuna de les visites.

El perfil dels visitants ha estat: una dona (76% dels enquestats), d’entre 50 i 65 anys (44%), amb estudis superiors (61%), resident a Barcelona (83%) i que no forma part de la comunitat universitària de la UB (67%). Aquest darrer aspecte es justifica perquè l’activitat s’ha realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona a través de la Fàbrica del Sol, de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família i del Centre Cívic Can Déu.

Una altra conseqüència d’aquesta col·laboració es l’efecte en la difusió: més d’un 40% s’ha assabentat de la visita a través de l’Ajuntament i tan sols un 27% a través de la notícia web publicada als portals de la UB. El boca orella també és important (a un 15% dels assistents li ha comentat una altra persona) i finalment les postals publicitàries i el blog del Pla de Sostenibilitat han tingut menys repercussió (amb un 5 i un 3% respectivament).

Si ens centrem en la comunitat universitària, el col·lectiu més representat ha estat el personal d’administració i serveis (56% del total dels assistents), seguit dels estudiants (38% del total). En termes de mobilitat, la majoria dels visitants són de Barcelona mateix, si bé puntualment han arribat de ciutats situades a l’àrea metropolitana (com ara El Masnou o Gavà) o d’altres poblacions de Catalunya (Vic).

Les enquestes repartides mostren un elevat grau de satisfacció per part dels assistents: la totalitat recomanaria la visita. A més, els enquestats valoren l’interès del jardí amb 8,8 sobre 10, i l’explicació que el guia dóna a la visita és puntuada amb 9,0 sobre 10.

L’espai que assoleix una major acceptació i interès és l’estanyol romàntic que trobem al carrer Diputació cap a Aribau, on parlem dels nenúfars, dels carpins vermells i les gambúsies de l’estanyol, de l’àrea enjardinada de les palmeres (amb el margalló, la palmera de ventall i la de dàtils), ens posem a la pell dels arbres de la ciutat (coneixent els problemes que pateixen), i contemplem les dues úniques escultures del jardí: les Llàgrimes negres d’Angel Camino i el bust de Gotthold Ephraim Lessing.

visites guiades al Jardi Ferran Soldevila

Els aspectes que assoleixen una valoració més baixa són la informació dels plafons i els tríptics, amb 7,9 sobre 10, amb el suggeriment d’instal·lar-ne més (tant de temàtics com d’identificació), o afegir-hi més informació ―per exemple el nom dels exemplars en altres idiomes dins dels d’identificació―, o l’estat de conservació del jardí, amb 8,2, remarcant la situació de l’hivernacle (de moment no obert al públic) i la restricció horària del jardí (únicament obert en horari lectiu).

En general, la valoració de les visites del jardí ha estat molt positiva, i esperem oferir-ne més el proper curs, a més d’ampliar els itineraris ambientals als espais de la UB a tocar de la serra de Collserola (com el Campus Mundet i la Finca Pedro i Pons, on en aquest últim ja s’hi ha desenvolupat alguna activitat d’educació ambiental), i de la serra de Marina (Campus de Torribera).

Les visites s’emmarquen en l’acció LE-1.23 del Pla de Sostenibilitat, que promou la integració dels espais verds de la UB en l’oferta de recursos ambientals d’institucions públiques, i formen part de la línia estratègica LE-1 de Conservació i divulgació dels valors naturals.

OSSMA

Deixa un comentari