El Claustre de la UB aprova el Pla de Sostenibilitat

El Claustre de la UB, en sessió celebrada el 12 de juliol, va aprovar el Pla de Sostenibilitat, amb la incorporació de les aportacions presentades per la comunitat universitària al llarg de la fase de participació pública (vegeu aquí la presentació). En total el Pla inclou prop de 150 accions repartides entre 10 línies estratègiques. Des d’aquest Blog volem agrair la participació de totes les persones que han col·laborat en el seu disseny i millora.

Un cop completada la redacció d’aquest document de planificació, la Comissió Delegada de Claustre per a Sostenibilitat canvia de funció i passa a exercir tasques de seguiment i revisió continua del Pla de Sostenibilitat, tal com estableix el mateix article 58.2 de l’Estatut: «[la] comissió delegada […] presentarà al Claustre Universitari un informe anual sobre el compliment d’aquest programa».

Si voleu conèixer en detall el Pla de Sostenibilitat i les accions que es preveu dur a terme al llarg dels anys vinents, navegueu pel Blog o descarregueu-vos el document complet.

Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari