Campanya de divulgació sobre “Consells per a l’atenció de persones amb Alzheimer”

Ús de productes de suport i adaptació de la llar

El projecte Know Alzheimer és un recull de vídeos que s’han realitzat conjuntament entre el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius i la Fundació Stada.

L’Alzheimer és una malaltia evolutiva. Les persones amb aquesta malaltia, passen per diferents etapes i en cada una d’elles, les dificultats amb els que es troben la persona, la seva família i els seus cuidadors són diferents.

Així doncs, la intenció d’aquests quatre vídeos és donar algunes idees i consells de com reduir aquests problemes, utilitzant productes de suport i adaptant la llar. Les imatges i les pautes que acompanyen els vídeos, poden ajudar a conèixer els recursos que existeixen, a saber com funcionen aquests i d’aquesta manera valorar si la solució es pot adequar a l’entorn de la persona i a la seva situació. Amb tot, cada cas és diferent i pot ser necessari l’assessorament d’un professional. En els centres d’autonomia personal es pot trobar aquesta orientació individualitzada.

Ús de productes de suport i adaptació per la cambra de bany

La cambra de bany en general és un espai conflictiu per a les persones amb Alzheimer, ja que sol ser una habitació reduïda i les activitats que es realitzen requereixen supervisió del cuidador ja des de la primera etapa de la malaltia. Per tant, s’ha de preveure que hi hagi un espai per al cuidador al costat del lavabo, al costat del vàter i també de la dutxa o de la banyera. Més endavant, a més, es necessitarà espai per a la cadira i possiblement el producte de suport que s’utilitzi per fer les transferències. Per totes aquestes raons en molts casos cal adaptar el bany a les necessitats de la persona amb Alzheimer i de la resta de la família.

Vídeo “Consells per a l’atenció de persones amb Alzheimer. Ús de productes de suport i adaptació per la cambra de bany”.

Ús de productes de suport i adaptació pel dormitori

Realitzar una adaptació del mobiliari del dormitori pot millorar l’autonomia i facilitar l’atenció de la persona amb Alzheimer.

Vídeo “Consells per a l’atenció de persones amb Alzheimer. Ús de productes de suport i adaptació pel dormitori”.

Ús de productes de suport i adaptació per a la sala d’estar

La sala d’estar és el lloc de la casa on les persones amb Alzheimer passen més temps i hem d’aconseguir que sigui un lloc còmode, on hi puguin fer algunes activitats i descansar.

Vídeo “Consells per a l’atenció de persones amb Alzheimer. Ús de productes de suport i per a la sala d’estar”.

Ús de productes de suport i adaptació pel menjador i la cuina

Pel que fa al menjador, en el moment de menjar, sobre la taula s’ha de deixar a l’abast de la persona tan sols els objectes imprescindibles. Una taula plena d’objectes pot generar confusió.

La cuina, per la seva banda, és un lloc ple de perills per a les persones amb Alzheimer, llevat que les activitats siguin supervisades pel seu cuidador, aquestes s’han de restringir a mesura que avanci la dificultat de l’usuari.

Vídeo “Consells per a l’atenció de persones amb Alzheimer. Ús de productes de suport i adaptació pel menjador i la cuina”.

Més informació

Informació para cuidadores y familiares” de la pàgina KnowAlzheimer.