Bon ús dels equips informàtics i electrònics

Descripció

Avui en dia ens trobem envoltats d’aparells informàtics i electrònics tant a la feina com a la nostra llar. Molts d’aquests aparells s’han tornat gairebé imprescindibles per dur a terme les nostres tasques habituals, com per exemple els ordinadors o els mòbils, i d’altres ens faciliten la feina, com el tornavís elèctric, o ens serveixen per oci, com ara els aparells de música o la televisió.

Tot i que sembla que no podríem viure sense ells, hem de ser conscients de l’elevada despesa energètica que se’n deriva del seu ús. Per aquest motiu, és imprescindible realitzar un bon ús d’aquests aparells i no malbaratar l’energia que consumeixen.

Què puc fer?

  • Taula amb ordinador i aparells electrònicsApaga els aparells informàtics quan hagis acabat d’utilitzar-los. Els aparells que queden en espera (mode “stand by”) també consumeixen energia, i es calcula que aquest consum pot arribar a ser del 5-10% del total.
  • Si no has d’utilitzar l’ordinador en un període de temps llarg, és convenient que l’apaguis.
  • Els estalvis de pantalla no serveixen per estalviar energia, a no ser que deixin la pantalla en negre.
  • Activa el mode d’estalvi energètic dels aparells electrònics i informàtics.
  • Desendolla el carregador del mòbil o altres petits electrodomèstics quan
    no els facis servir. Si no ho fas, seguiràs consumint energia!
  • Realitza un manteniment dels aparells per aconseguir que funcionin de forma
    adequada.

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia mitjana
Mitjana

*Imatge: Per User:Mattes (Treball propi) [Domini públic], via la Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHome_office_with_computers.JPG)