En aquest apartat trobareu informació sobre quina és la petjada de carboni de la UB, així com bones pràctiques per fer un consum més responsable a la universitat.

Què fem des de l'OSSMA?

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l'hora d'interpretar aquesta evolució, cal tenir en…

En relació amb l'any 2019, el consum d'electricitat ha disminuït un 10,7% i el d'aigua ha baixat un 24,6%. En canvi, el consum de gas ha augmentat un 5,4%, com a resultat de la necessitat de ventilació contínua als espais interiors.

Marxes? Els equips electrònics també necessiten descansar... Desconnecta'ls, Desconnecta!

En aquesta entrada hem recopilat una nova sèrie d’Ecoconsells sobre les ecoetiquetes i certificacions ambientals i com podem triar productes més sostenibles.

Un curs més, l'OSSMA ha col·laborat amb l'assignatura de Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals, en la realització d'un projecte sobre la compra verda de material d'oficina a la Facultat de Biologia seguint la metodologia d'aprenentatge servei (ApS).

Durant l’any 2020, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, el patró de mobilitat a la UB ha quedat profundament afectat, amb limitació dels desplaçaments i un augment dels mitjans de transport percebuts com a més segurs.

En aquesta entrada trobareu recopilada una nova sèrie d’Ecoconsells amb propostes per fer una compra més verda i responsable.

Els consums d’electricitat, gas i aigua es van reduir més d'un 20% l’any 2020 com a resultat del tancament d'edificis i les restriccions d'activitat presencial derivades de la pandèmia de covid-19.

Al llarg del darrer trimestre de 2020, la Universitat de Barcelona du a terme
la campanya de sensibilització ambiental KeFaXoKi_UB.

Entre els mesos de setembre i novembre hem publicat a través del nostre compte de Twitter una nova sèrie d’Ecoconsells sobre la petjada de carboni de la UB i propostes per reduir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Els consums d'electricitat, gas i aigua van tornar a baixar l'any 2019. En el cas de l'electricitat, el consum va disminuir un 4,5% el consum de gas es va reduir un 8,9%, i el d'aigua va retrocedir un 0,7%.

Entre gener i setembre de 2019, els consums d'electricitat, gas i aigua han disminuït respecte l'any 2018. La reducció del consum d'electricitat ha estat del 5,6%, el consum de gas s'ha reduït un 9,0%, i el consum d'aigua ha estat un 0,5% més baix.

Accedeix a...

Criteris de consum responsable

Campanya d’estalvi energètic ‘Desconnecta’ls, desconnecta’

Petjada de carboni a la UB

Difusió dels consums d’energia i aigua

Formació

Indicadors

Consum d’aigua

Ves-hi

Consum d’electricitat

Ves-hi

Consum de gas natural

Ves-hi

Consum de paper

Ves-hi

Emissió de CO2

Ves-hi

Destacats

Sol·licitud d’etiquetes i pòsters sobre consum responsable

Més informació

Realitzant una compra electrónica

Què i com comprar

Més informació