Bon ús dels sistemes de climatització

Descripció

L’ús dels sistemes de climatització durant els mesos d’estiu o hivern moltes vegades es realitza de forma incorrecta, realitzant-se un abús molt elevat que implica unes despeses energètiques totalment innecessàries. Contribuir al seu bon ús és responsabilitat de tots, i si s’utilitza la calefacció o l’aire condicionat de forma adient i només en aquells casos on és necessari es pot aconseguir un estalvi energètic, i a la vegada econòmic, molt important.

Què puc fer?

  • RadiadorLa temperatura a l’estiu no ha de baixar dels 26 °C, i a l’hivern no ha de superar els 21 °C. Cada grau de variació pot suposar una despesa supèrflua d’energia d’un 8-10%.
  • No deixis portes o finestres obertes quan utilitzis algun sistema de climatització. D’aquesta forma evitaràs pèrdues d’energia innecessàries i podràs mantenir la temperatura interior a un nivell confortable.
  • Apaga la climatització en el moment d’acabar la jornada laboral
    o quan no estàs a casa.
  • Apaga els radiadors d’aquells recintes que habitualment no es fan servir.
  • Per a una millor eficiència dels radiadors, no el tapis amb mobles ni hi posis objectes a sobre.
  • Utilitza l’aire condicionat només els dies més calorosos i si és imprescindible. Si uses un ventilador en comptes de l’aire condicionat, aconseguiràs un elevat estalvi energètic.
  • És preferible utilitzar aparells com acumuladors de calor o bombes de calor en lloc de radiadors elèctrics, ja que aquests consumeixen molta més electricitat, en especial els d’infrarojos.
  • Cal realitzar periòdicament un manteniment dels aparells.

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia alta
Alta

Imatge: Radiador de calefacció centralitzada. Autor: Bios (Discussió /contribucions) [GFDL o CC-BY-SA-3.0], via la Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiator_op_blauw-wit-gestreepte_tegels.JPG)