Com preservar el medi ambient?

Per què és important preservar el medi ambient?

Cascada - Matthew Bowden

El nostre planeta ens proporciona gran part dels recursos que necessitem per a sobreviure, com són els aliments, l’aigua, l’energia, l’oxigen i certs medicaments. Per aquest motiu, l’ésser humà és totalment dependent de les espècies animals, vegetals i també dels microorganismes presents a la Terra.

Xemeneies - Luana Fischer

Es calcula que al nostre planeta conviuen entre 5 i 30 milions d’espècies. Però hem de ser conscients de la importància de cada una d’elles, ja que la pèrdua d’una sola espècie pot arribar aposar en perill tot l’ecosistema.

Gran part de les activitats que cadascú de nosaltres realitza diàriament provoca un cert impacte ambiental, com per exemple el consum d’aigua i energia. L’aigua és un bé escàs i limitat, de forma que un ús no racional pot provocar la sobreexplotació d’aqüífers, sequeres, contaminació d’aigües, incompliment dels cabals mínims necessaris en els rius, entre d’altres. A més, també hem de tenir en compte que es consumeix molta energia en els processos de depuració i potabilització de l’aigua que utilitzem.

Per altra banda, els impactes ambientals derivats de la generació d’energia varien en funció de la font, sent més negatius si provenen de fonts d’energia no renovables. Alguns dels principals efectes són la contaminació i alteració del medi, sobretot per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle com el CO₂, o l’impacte acústic i visual que generen les instal·lacions productores d’energia.

Conservar els recursos naturals, mantenir unes bones condicions ambientals i protegir la biodiversitat haurien de ser prioritats en la nostra activitat diària, tant per garantir que en el futur disposem d’aquests recursos com per evitar que la nostra qualitat de vida i la nostra salut empitjorin.

Què puc fer jo?

El pensador - Adrian Arellano

Per tal d’aconseguir la preservació del nostre planeta és molt important que les nostres accions diàries provoquin el menor impacte ambiental possible.

Tot i que els gestos i petites accions de millora ambiental que cadascú de nosaltres pugui dur a terme individualment puguin semblar insignificants, la suma pot arribar a produir un gran benefici ambiental, fins i tot superior al de grans projectes o iniciatives governamentals.

Aquest manual pretén donar a conèixer un seguit de bones pràctiques ambientals per tal de reduir al màxim el nostre impacte sobre l’ecosistema que ens envolta.

Exemples de bones pràctiques de consum responsable d’energia i aigua

A continuació es mostren unes fitxes amb exemples de bones pràctiques de consum responsable d’energia i aigua que es poden aplicar a les diferents activitats i situacions que tenen lloc a la UB, i també a altres accions que la població universitària realitza fora de la universitat. Es tracta d’uns consells que tenen per objectiu informar i sensibilitzar a la comunitat universitària sobre com es pot aconseguir reduir el consum d’energia i aigua associat a la nostra activitat universitària.

Cadascuna de les fitxes està enfocada a una temàtica concreta, inclou una petita descripció de la bona pràctica, els criteris i consells que cal seguir per posar-la en pràctica, i una icona de valoració de la incidència positiva que aquestes bones pràctiques tenen sobre el medi ambient:

Incidencia alta
Alta
Incidencia mitjana
Mitjana
Incidencia baixa
Baixa
Cartell aigua

Imatges:
1. Autor: Matthew Bowden www.digitallyrefreshing.com (http://www.sxc.hu/photo/174332) [atribució], via Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_waterfall.jpg)
2. Xemeneies d’una fàbrica de sucre, a Peñafiel (Valladolid). Autor: Luana Fischer Ferreira. Font: Banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación  (http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/) sota llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0)
3. El Pensador de Rodin. Autor: Adrian Arellano (treball propi) [Domini públic], via Wikimedia (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pensador.jpg)
4. Campanya d’estalvi d’aigua a la Universitat de Barcelona, 2005