Compra verda

Descripció

Quan anem a comprar, moltes vegades simplement ens fixem en l’aspecte visual o econòmic d’un producte. Però cal que valorem molts altres aspectes associats, com són la despesa energètica necessària per fabricar-lo, els recursos utilitzats o la generació de residus derivada del seu ús. Es tracta, per tant, de prestar atenció a tot el cicle de vida del producte.

Una eina molt útil que ens pot ajudar en les nostres decisions de compra és si aquell producte disposa d’alguna etiqueta o certificació ambiental.

Què puc fer?

  • Bossa reutilitzable UBEscull productes que disposin d’alguna etiqueta o certificació ambiental.
  • Escull productes que siguin de llarga duració i/o reutilitzables. Així reduiràs l’energia i els recursos necessaris per a produir-ne de nous.
  • Intenta evitar comprar productes d’un sol ús, ja que implica un elevat augment del consum de recursos.
  • Compra productes que generin pocs residus. Evita comprar productes amb embalatges innecessaris.
  • Escull productes fabricats amb materials reciclats i/o amb materials que siguin reciclables

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia mitjana
Mitjana

*Imatge: Bossa reutilitzable de la Universitat de Barcelona. Font: Banc d’imatges OSSMA