Les etiquetes ecològiques

Descripció

Per saber si un producte és més o menys respectuós amb el medi ambient tenim al nostre abast les etiquetes ecològiques, que ens faciliten aquesta informació. Per exemple, ens permeten valorar quin producte té un impacte ambiental menor en comparació a d’altres de la mateixa categoria i característiques, tenint en compte el consum d’aigua, energia o matèries primeres, així com la generació de residus o l’ús de substàncies tòxiques o perjudicials per al medi ambient i l’ésser humà al llarg de tot el seu cicle de vida, ja sigui durant la fabricació, al llarg de la seva vida útil o un cop s’ha convertit en residu.

Quan anem a comprar, moltes vegades simplement ens fixem en l’aspecte visual o en el preu d’un producte. Però cal que valorem molts altres aspectes, com són la despesa energètica necessària per fabricar-lo, els recursos utilitzats o la generació de residus derivada del seu ús. Es tracta per tant, de prestar atenció a tot el cicle de vida del producte.

Què puc fer?

Aquests són els principals tipus d’etiqueta ecològica o certificació ambiental:

Qualitat ambientalDistintiu de garantia de qualitat ambiental: concedit per la Generalitat de Catalunya a productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent
Etiqueta europeaEtiqueta ecològica de la Unió Europea: creada per la Unió Europea per promoure la comercialització de productes i serveis que siguin més respectuosos amb el medi ambient (també és coneguda com ecolabel o ecoetiqueta europea)
Angel blauÀngel Blau: el concedeix l’Institut Alemany de Qualitat i Certificació a diferents productes i serveis que compleixen amb criteris ambientals.
Ecoetiqueta cigne nordicCigne Nòrdic: és l’ecoetiqueta oficial dels països nòrdics que avalua l’impacte ambiental d’un producte al llarg de tot el seu cicle de vida.
 Certificat FSCCertificat FSC: garanteix que el producte prové de plantacions forestals gestionades de forma sostenible i responsable. L’emet l’associació sense ànim de lucre Forest Stewardship Council
 Certificat PEFCCertificació PEFC: és una certificació forestal atorgada per l’entitat sense ànim de lucre Programme for the Endorsement of Forest Certification, que promou la gestió sostenible dels boscos aconseguint un equilibri social, ambiental i econòmic.
 Certificat TCOTCO: s’aplica a aparells electrònics i valora que la seva fabricació, ús i reciclatge dels seus components es duu a terme seguint uns criteris de responsabilitat social i ambiental.
 Energy StarEnergy Star: certificat d’eficiència energètica que s’atorga als equips ofimàtics que compleixen amb uns requisits respectuosos amb el medi ambient.
Logo CCPAE eurofulla CCPAE: certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.
Des de l’any 2010, el logotip dels productes d’agricultura ecològica va acompanyat de l’eurofulla, que permet identificar l’origen i qualitat dels aliments i begudes ecològics a tota Europa.
 Logo fairtrade, comerç just Segell Fairtrade: és el sistema de certificació de productes de comerç just més reconegut a tot el món, com ara cafè, cacau o sucre.
Els productes amb aquest segell garanteixen una remuneració justa als petits productors, que es respecten els drets dels treballadors, i que s’apliquen tècniques de cultiu biològic en substitució de les convencionals

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia alta
Alta