Productes de quilòmetre zero

Descripció

Cada dia consumim diferents tipus d’aliments, i en molts casos no som conscients de la seva procedència. Alguns d’ells han fet milers de quilòmetres per arribar al seu lloc de destí, i això implica un consum energètic molt elevat pel seu transport, així com emissions de contaminants associades als modes de transport utilitzats.

A més, durant la distribució es produeix un elevat percentatge de malbaratament alimentari, de forma que com més llarg sigui el trajecte més fàcil serà que els aliments es puguin malmetre.

Què puc fer?

  • Dona fent la veremaConsumeix productes locals, també anomenats de quilòmetre zero, on el trajecte necessari per a transportar els productes des del seu origen ha estat menor. El consum de productes de quilòmetre zero també fomenta el comerç i l’economia local, i dona millors marges de benefici per al productor.
  • Presta atenció a la procedència dels productes. Encara que estiguis conscienciat per la protecció del medi ambient, un producte ecològic que prové de l’altre extrem del món pot generar un impacte superior a un altre que no estigui certificat, però que sigui de producció local.
  • Consumeix productes de temporada, on s’ha respectat el seu cicle natural i l’impacte ambiental és menor, ja que es fan servir menys energia i recursos per a la seva producció.
  • Evita el malbaratament alimentari comprant només aquells productes que necessitis i en quantitats adequades al consum que en facis posteriorment.

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia mitjana
Mitjana

*Imatge: Verema. Autor: Desconegut. Font: Banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación sota llicència Creative Commons [CC BY-NC-SA 3.0]