Residus i reciclatge

Descripció

Al llarg del dia, produïm una gran quantitat de residus que esdevenen un problema, ja sigui per la manca d’espai existent per emmagatzemar-los com pel cost econòmic, energètic i la contaminació associada al seu posterior tractament. Per aquest motiu, el primer que cal aconseguir és minimitzar la generació de residus, i després seleccionar les deixalles generades als contenidors de recollida selectiva.

El reciclatge ens permet convertir materials que esdevindrien un residu en un producte de valor, ja que en reaprofitar els materials que conté es redueix l’ús de nous recursos naturals. A més, es necessita menys energia per produir productes a partir de materials reciclats que si s’utilitzen matèries primeres.

Què puc fer?

  • Contenidors separació residusRedueix la teva generació de residus comprant productes amb pocs embalatges d’un sol ús.
  • Fes servir productes reutilitzables. Quan utilitzes productes d’un sol ús es generen residus cada cop que els fas servir, si són reutilitzables només una vegada al final de la seva vida útil, que pot ser de molts anys (per exemple, els gots i tasses).
  • Utilitza productes reciclats, on el consum energètic i de recursos naturals derivat de la seva producció ha estat inferior. Per exemple, produint paper reciclat en lloc de paper verge s’aconsegueix una reducció d’un 85% del consum d’aigua i d’un 65% d’energia.
  • Recicla tots els productes que puguis dipositant-los en els contenidors de
    recollida selectiva, o portant-los als punts verds o deixalleries.

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia alta
Alta

*Imatge: Contenidors de recollida selectiva de residus a la Facultat de Farmàcia. Banc d’imatges OSSMA (Universitat de Barcelona)