Ventilació i climatització natural dels espais

Descripció

En funció de l’orientació del nostre espai de treball o la nostra llar, podem aprofitar la temperatura exterior per mantenir una temperatura adient a l’interior. A l’hivern, necessitem la major quantitat possible de calor, com la insolació directa, i, en canvi, a l’estiu ens convé refrigerar evitant que toqui el Sol i ventilant. Així podrem disminuir la necessitat d’utilitzar els sistemes de climatització convencionals i assolir grans estalvis energètics.

Què puc fer?

  • Jan Vermeer: Girl reading a letter at an open windowA l’hivern, obre les persianes perquè entri el sol i escalfi l’habitacle. A l’estiu, utilitza les cortines i les persianes com a protecció contra el sol per tal d’aconseguir un ambient més fresc.
  • Evita pèrdues d’energia innecessàries intentant aïllar les finestres amb persianes, cortines, doble vidre, aïllament tèrmic en parets i sostre…
  • Només calen 10 minuts diaris per ventilar la teva llar o oficina, i és convenient realitzar la ventilació a primera hora del matí durant l’època d’estiu o durant el migdia a l’hivern. A més, cal tancar el sistema de climatització mentre s’està ventilant l’habitacle.
  • Utilitza mecanismes passius com la ventilació creuada per mantenir una temperatura adequada de l’edifici, sobretot a l’estiu. Per exemple, obre
    finestres situades en diferents façanes i/o alçades per a crear una circulació natural d’aire gràcies a la diferència de gradient tèrmic, fet que permetrà
    obtenir una temperatura de confort que disminuirà la necessitat d’ús de climatitzadors artificials.

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia baixa
Baixa

Imatge: Noia llegint una carta davant una finestra oberta (c 1659). Johannes Vermeer [domini públic], via la Wikimedia Commons.