Impremta corporativa

La comunicació per mitjans digitals està reduint la necessitat d’enviar documentació en format paper, fent cada cop menys necessari l’ús de sobres i bosses. Si, malgrat això, cal fer alguna comanda d’aquest tipus de material, podem tenir en compte els següents aspectes:

  • En el correu intern, fer servir els sobres reutilitzables de manera habitual. Abans de fer una comanda, comprovar si en alguna unitat propera en tenen disponibles i ens els poden cedir.
  • Els sobres d’un sol ús s’han de reservar per a enviaments molt puntuals.
  • Si es fa comanda de sobres d’un sol ús, millor si són de paper reciclat i sense finestra, ja que la barreja de materials dificulta el reciclatge.
  • Comprar només la quantitat de producte que realment necessitem, fent una previsió a curt-mig termini.