Contingut de l'article

Un cop transcorreguts els primers sis mesos de l’any, ja es disposa de dades suficients per comprovar quina pot ser l’evolució real dels consums d’energia i aigua de 2017: el consum d’electricitat i aigua ha disminuït lleugerament respecte l’any anterior, en tant que el consum de gas s’ha reduït gairebé un 7%.

Com hem comentat en anteriors entrades, el marge de reducció és cada cop menor sense inversions de millora de les instal·lacions. Tot i així, les actuacions que es duen a terme es veuen reflectides en un menor consum.

Respecte el primer trimestre, el consum d’electricitat és una mica pitjor (passem d’una reducció del 0,5%, a només el 0,3%), degut a que el mes de juny ha estat un mes força més càlid de l’habitual, i el consum de climatització ha estat clarament superior.

El consum de gas ha millorat, ja que el primer trimestre havia crescut un 1,3%, i en el conjunt dels sis primers mesos ja disminueix un 6,7%. Novament el factor climàtic és primordial per explicar aquest canvi de tendència, amb una primavera càlida que ha fet innecessari l’ús de gas per a calefacció durant el segon trimestre de l’any.

El consum d’aigua també ha millorat, ja que havia augmentat un 4,5% el primer trimestre i per al conjunt dels primers sis mesos de l’any disminueix un 0,6%.

Cal recordar també que les dates festives de Setmana Santa van caure en trimestres diferents entre 2016 (març) i 2017 (abril). Això va afectar negativament la comparació del primer trimestre, però aquesta distorsió queda corregida per al conjunt del primer semestre, fent que ara els valors siguin més sòlids i comparables entre els dos anys.

Evolució del consum d´energia i aigua universitat de Barcelona gener-juny 2017

L’evolució del primer semestre també mostra que el consum disminueix a gairebé tots els edificis, però amb algunes excepcions que cal remarcar.

En el cas de l’electricitat, diversos centres han reduït el seu consum més d’un 5%: Filosofia i Geografia i Història, Biologia, Ciències de la Terra i Pavelló Rosa. En canvi el consum elèctric ha augmentat un 31% a Dret pel nou edifici, un 29% a Sants, i un 8% a Torribera.

electrivitat: variació de consum 2016/2017 (gener-juny)

El consum de gas disminueix més del 10% a diversos centres: Bellvitge (-29%), Belles Arts (-23%), CCiTUB Solé i Sabarís (-22%), Campus Mundet (-22%) i Campus de l’Alimentació de Torribera (-11%). Només quatre centres han incrementat el consum de gas, i la Facultat de Dret és l’únic que arriba al 5%.

gas: variació de consum 2016/2017 (gener-juny)

El consum d’aigua presenta valors més dispars. Disminueix especialment a Belles Arts (-32,4%) i la Biblioteca Baldiri Reixac (-18,7%), tal i com comentàvem a l’entrada del primer trimestre per la desconnexió de ramals secundaris de subministrament que generaven fuites, i en menor mesura a Farmàcia (-10,8%), Filosofia i Geografia i Història (-8,4%), Medicina (-7,5%) i el Campus Bellvitge (-7%).

En canvi, registren increments significatius el Campus de l’Alimentació de Torribera, que gairebé duplica el consum respecte 2016 (+93,7%), el Campus Mundet (+12,4%), Economia i Empresa (+7,6%), i Física i Química (+4,4%).

En general, i malgrat els esforços que s’han dut a terme en aquest sentit, els increments són el resultat d’avaries o fuites que poden trigar uns dies en ser identificades. Cal tenir en compte que, amb uns consums d’aigua en mínims històrics als nostres edificis, una fuita provoca ara un percentatge d’increment relatiu més destacat que abans, tot i que la quantitat de litres perduts sigui igual o menor.

Cas a banda és l’edifici de les facultats de Física i de Química, on l’increment del consum d’aigua no és resultat d’una fuita sinó que s’explica perquè el sistema de refrigeració (basat en gas i aigua) va romandre en funcionament sense interrupció nocturna durant 17 dies del mes de juny.

aigua: variacio de consum 2016/2017 (gener-juny)

La comparació dels resultats del primer semestre de 2017 amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors segueix mostrant una evolució molt positiva: el consum d’electricitat ha disminuït un 6,5%, el consum de gas ha retrocedit un 20,3%, i el consum d’aigua ha minvat un 21,6%.

Aquests estalvis equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats gairebé 3.000 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, al gas que contindrien 13.700 bombones de butà, i a l’aigua necessària per omplir gairebé 10,5 piscines olímpiques.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *