Espais verds

Descripció

Percentatge de superfície coberta de vegetació a les parcel·les ocupades pels edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona.

Indicador20032004-152016Evolució
Superfície coberta de vegetació (%)42,6743,15Millor
Superfície coberta de vegetació (ha)20,6923,67Millor

Resultats

Tot i que aquest és un indicador força estable, en els darrers anys s’han produït importants variacions en la superfície urbanitzada i la coberta de vegetació en els diferents campus.

Per una banda, les facultats de Filosofia i de Geografia i Història es van traslladar l’any 2006 de l’edifici Cúpules del Campus Diagonal a un nou edifici del Campus d’Humanitats situat al barri del Raval, i també es va traslladar l’ensenyament de Relacions Laborals de l’edifici del carrer Ortigosa, a la ubicació actual situada al Campus Diagonal. A més, la UB ha seguit ampliant-se amb la incorporació de nous espais, com el nou Campus de l’Alimentació de Torribera i els edificis del Carme, Can Jaumandreu i Gran Via 582. Per altra banda, al llarg dels anys s’han anat executant obres d’ampliació i d’adequació dels espais a la resta de Campus, com ara la nova biblioteca de Biologia o el nou aulari de Bellvitge.

Des del punt de vista urbanístic, als Campus Diagonal i de Mundet la proporció de superfície coberta de vegetació és característica d’espais lliures, amb barreja de jardins i àrees residencials, en tant que a Torribera i altres espais com la Finca Pedro Pons és pròpia d’una zona boscosa poc urbanitzada. Per la manca de superfície amb vegetació, el Campus de Bellvitge i el Campus Centre, que inclou el Campus d’Humanitats, el de Medicina – Clínic, i altres edificis situats al centre de la ciutat com l’edifici Sants-UB, se situarien a la franja d’àrees molt urbanitzades.

La perspectiva d’evolució d’aquest indicador es troba en relació directa amb la previsió d’obres als diferents campus, de forma que es produirà un retrocés amb la construcció de nous edificis o l’ampliació dels existents si no es compensa la pèrdua de zones ocupades per vegetació amb l’adquisició de nous terrenys sense edificar o amb mesures com l’enjardinament de cobertes, com es va fer al nou magatzem de residus especials de Biologia.

Gràfica

Nota: Al Campus de Mundet també s’ha inclòs el Pavelló de la República. El Campus Centre inclou el Campus d’Humanitats, Campus de Medicina – Clínic, edifici UB-Sants, Balmes 18 i 21, i Gran Via 582. S’ha considerat com a Altres la Finca Pedro Pons, l’Edifici Carme i Can Jaumandreu.
Nota: L’increment en els valors de vegetació i àrea urbanitzada al Campus de Torribera corresponen a la nova incorporació d’aquest Campus.
Evolució dels espais verds al Campus de Diagonal – Portal del Coneixement (2003 – 2016).

Taules de dades

Superfície coberta de vegetació per campus (2016).

CampusSuperfície coberta de vegetació (m2)Superfície urbanitzada (m2)Superfície total (m2)% superfície coberta de vegetació
Diagonal124.492 171.849296.341 42,01
Mundet 43.10353.45096.55344,64
Centre10.80036.42647.22622,87
Bellvitge 5.01515.07520.09024,96
Torribera 41.20729.36970.57658,39
Altres12.0345.63417.66868,11
TOTAL236.651311.803548.45443,15