Tràmit per accedir al meu centre de treball

Amb aquest document faig una declaració responsable per iniciar el meu treball presencial a la UB. Per aquest motiu, he hagut de llegir i entendre els documents indicats al final.

  Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

  Dades personals

  PTGASPDI

  Declaro

  Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la prevenció de riscos laborals. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats.

  Documents

  RECORDA: A la web de l’OSSMA en l’apartat de Reincorporació segura trobaràs altra documentació d’interès i material descarregable de sensibilització i senyalització COVID-19.

  Consulteu en cas de dubte a ossma@ub.edu o a l’administració del vostre edifici.