Curs de formació de lluita contra incendis pels Caps d’Intervenció

Extinció amb mànega

Aquest dimarts dia 20 de març va tenir lloc al centre de Can Padró, reconegut centre de seguretat integral, la jornada de formació d’actuació enfront de les emergències per als tècnics logístics de nou de les Facultats de la Universitat de Barcelona. Seguint els protocols establerts pels Plans d’Autoprotecció d’aquests centres, el personal tècnic logístic és qui exerceix el rol de Cap d’Intervenció en una emergència i per tant és qui ha de coordinar l’actuació sobre el seu focus per tal de controlar-lo.