Extinció amb mànega

Curs de formació de lluita contra incendis pels Caps d’Intervenció

Aquest dimarts dia 20 de març va tenir lloc al centre de Can Padró, reconegut centre de seguretat integral, la jornada de formació d’actuació enfront de les emergències per als tècnics logístics de nou de les Facultats de la Universitat de Barcelona. Seguint els protocols establerts pels Plans d’Autoprotecció d’aquests centres, el personal tècnic logístic és qui exerceix el rol de Cap d’Intervenció en una emergència i per tant és qui ha de coordinar l’actuació sobre el seu focus per tal de controlar-lo.

Els criteris de selecció d’aquestes Facultats han sigut pel seu elevat nivell d’ocupació i pel seu nivell de risc elevat segons la seva avaluació estructural. Des de l’OSSMA treballarem per poder fer aquest curs extensiu a tots els Caps d’Intervenció de la resta d’edificis de la UB.

Aquesta jornada ha significat l’adquisició de més coneixements i experiència pràctica en la lluita contra el foc i d’altres emergències, i representen un pas més cap a l’objectiu de tenir una Universitat més segura. Volem mostrar el nostre agraïment a tots els participants per la seva implicació i a la UB per haver-lo finançat.