La UB participa al III Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero (19 de novembre, Barcelona)

L’any 2011 diferents sectors de la societat catalana (empreses, universitats, entitats socials i municipis) preocupats per la ineficiència de l’actual model de consum de recursos i generació de residus es van unir ―amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)― per treballar un programa a llarg termini que contribueixi a impulsar estratègies per canviar aquest model.