El paper, al blau (Eco2.0-31)

Ecoconsells

El paper i cartró representa, aproximadament, el 60% dels residus totals de la universitat, tot i que només un 26,2% és recuperat gràcies a l’ús dels contenidors destinats al reciclatge d’aquesta fracció. La resta del paper no és llençat en el contenidor adequat, i per tant, no s’aconsegueix una gestió correcta del residu.

Reaprofitar els aliments, molt millor que llençar-los! (Eco2.0 – 25)

Ecoconsells

A l’econconsell Eco2.0-6 vam parlar del concepte de malbaratament alimentari i diferents formes d’evitar llençar aliments que no han estat consumits. En aquest post ens centrarem en el reaprofitament del menjar, una acció que temps enrere practicaven totes les famílies, però que poc a poc s’ha anat perdent.

Quant consumeix la teva roba? (Eco2.0 – 24)

Ecoconsells

Alguna vegada us heu preguntat quants recursos consumim per la roba que portem posada? A partir de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de la roba podem quantificar quants recursos es consumeixen des de la producció de les matèries primeres fins l’eliminació final del producte, tenint en compte tot el procés de fabricació, distribució i utilització.