Consumibles i canvi paper

Per a les accions habituals de manteniment d'una impressora com poden ser el canvi de toner o afegir paper quant aquest s'esgota, cada impressora té assignada una persona de la UB responsable encarregada d'aquestes tasques.

Totes les impressores estan monitoritzades i s’enviarà automàticament els consumibles al responsable de cada impressora abans que aquests no s’esgotin.

Recorda que si has enviat el treball i tens altres cues d'impressió retinguda disponibles pots alliberar el treball en qualsevol d'aquestes.

Sobre la impressora afectada, informa del problema a la persona responsable d'aquesta. Si no saps qui és la persona responsable, consulta l'ajuda de sota.

Contacta amb el PAU per saber quina persona és responsable d'una impressora.

A la part frontal de la impressora trobaràs una tiqueta amb la infomració de l'IDPAU i de la cua d'impressió.

Aquesta informació l'hauràs de facilitar en contactar amb el PAU.

El paper, a l'igual que les grapes, són consumibles que no estan inclòs dins del preu per pàgina i els ha d’adquirir cada unitat.

En el cas de les grapes, el pressupost s’ha de demanar a JustPrint i realitzar la comanda. Consulta com fer-ho aquí.

Abans que els consumibles s’esgotin, hauries d’haver rebut un correu de Jusprint conforme s’han enviat els consumibles.

Si no has rebut cap correu o els consumibles encara no han arribat, obre una incidència al PAU per reclamar l’enviament.

Igualment si els consumibles que han arribat són defectuosos, contacta amb el PAU. És important que conservis els consumibles defectuosos en el seu embalatge.

L’estat dels consumibles de qualsevol de les impressores del servei d’impressió de la UB es consulta des de la següent url. Cal introduir el S/N (núm. de sèrie) de l’equip que es vol consultar.

 A continuació es mostra informació detallada de l’estat dels consumibles, des d’on es pot consultar la següent informació:

  • Estat de la impressora.
  • Data en la qual es realitza la consulta de les dades.
  • Evolució de les còpies.
  • Nivell dels consumibles.
  • Data quan es dona l’ordre que cal enviar un consumible de reposició.
  • Data en la qual s’instal·la el nou consumible.

 

 

Els consumibles esgotats s'han de depositar en els contenidors que trobaràs distribuïts en els diferents edificis i facultats de la Universitat.

En cas de no saber on es troba el contenidor més proper al teu lloc de treball, contacta amb l'OSSMA.

Imatge d'un contenidor on dipositar els consumibles esgotats

 Per a més informació, consulta la pàgina de la web de la unitat de Compres - ajuda Procediment recollida de consumibles esgotats

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: