Impressió

 

El servei d’impressió gestionada de la Universitat de Barcelona permet la impressió, el copiat i l’escaneig mitjançant un conjunt d’equips d’impressió que estan distribuïts pels diferents centres de la Universitat.

L’empresa contractada per la UB per a prestar el servei és SEMIC sota la marca JustPrint.

Per utilitzar aquest servei has de ser membre de la Universitat de Barcelona autoritzat (@ub.edu), estar correctament ubicat al Directori, disposar de credencials UB  i/o de targeta d’accés UB.

El servei és accessible si estàs connectat a la xarxa cablejada UB o a través d'Eduroam.

Hi ha 2 tipus d'impressió:

Impressió retinguda: la impressió es manté retinguda fins que l'usuari s'identifica i allibera els treballs que ha enviat a imprimir prèviament. Aplica principalment a les impressores de passadís.

Impressió directa: els treballs surten directament per les impressores. Aplica principalment a les impressores de despatx.

 

Tots els treballs que s'envien a imprimir circulen de manera encriptada per garantir la màxima seguretat i confidencialitat de la informació.

El equips d’impressió són el fabricant HP i s’han assignat a les diferents ubicacions segons les necessitats especifiques del personal que els utilitzen. Pots obtenir més informació dels equips al document amb el catàleg d'equips d'impressió.

 

Durant aquest període de tancament, consulta l'ajuda per saber com apagar la impressora de manera correcta.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne: