Connexió a la xarxa informàtica

La Universitat ofereix 2 solucions per a la connectivitat:

Connexió per cable

Xarxa institucional de serveis

Per norma general els equips UB han d’utilitzar la xarxa per cable. Alguns serveis institucionals només són accessibles des de la xarxa cablejada (aplicacions corporatives, servei d'arxius, etc)  

Xarxa de convidats

Els equips no UB adientment autoritzats podran connectar-se a la xarxa cablejada de visitants que ofereix servei de connexió a Internet, sempre amb la finalitat de docència, recerca o gestió relacionades amb la UB.

 

Connexió sense fils: Eduroam o Wifi UB

Poden connectar-s’hi els equips de treball corporatius, personals o de convidats amb credencials.  

Aquesta xarxa és la recomanada per als equips personals o de convidats.


Si vols comprovar la qualitat de la teva connexió a Internet, d'una manera senzilla, mostrant les velocitats de càrrega i descàrrega en megabits per segon (Mbps) i la latència en mil·lisegons (ms), així com informació sobre el proveïdor i un gràfic sobre la prova d'evolució pots fer servir el test de velocitat del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX)

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: