Connexió a la xarxa informàtica

La Universitat ofereix 3 solucions per a la connectivitat:

   ► Connexió per cable per equips de treball corporatius.

► Connexió sense fils: Eduroam o Wifi UB per equips de treball corporatius, personals o d'organitzacions externes amb credencials.

► També existeix la possibilitat d'accedir als recursos de la UB des de fora de la xarxa UB a través de la Xarxa Virtual Privada (VPN ) o del SIRE (recursos electrònics).

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne: