Calendari acadèmic Cursos 2021-2022; 2022-2023 i 2023-2024

Calendari acadèmic 2023-2024

Calendari de docència i avaluacions per al curs 2023-2024

GRAUS

PRIMER SEMESTRE

Matrícula:

 • Del 13 al 31 de juliol 2023 (només alumnes de nou ingrés a 1r curs)
 • De l'1 al 8 de setembre 2023. (resta d'alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t curs). Comença l'1 a les 12 h.

Petició d'avaluació única

 • Del 12 al 29 de setembre 2023.

Docència i avaluació 1Q:

 • Sessió informativa matrícula 2n, 3r i 4t: 1 setembre de 2023 a les 11 h.
 • Sessió de benvinguda: 12 setembre de 2023
 • Inici i finalització 1r Q període lectiu ordinari: del 12 de setembre de 2023 al 2 de febrer de 2024.
 • Publicació qualificacions finals 15 de gener 2024. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: 8 al 12 de gener 2024.
 • Període Revisió: 17 al 19 de gener 2024.
 • Reavaluació: del 22 al 26 de gener 2024.
 • Actes 1r Q: Fins al 31 de gener 2024.

Extraordinària (1Q)

Entrega: 3 de juny 2023

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 5 de juny 2023

Revisió: 7 al 10 de juny 2023

Reavaluació: 12 al 17 de juny 2023 Actes: 25 de juny 2023

 

SEGON SEMESTRE:

Matrícula

 • Del 2 al 7 de febrer 2024

Petició d'avaluació única

 • Del 12 de febrer a l'1 de març 2024.

Docència i avaluació 2Q:

 • Inici i finalització 2n Q període lectiu ordinari: del 12 de febrer de 2024 al 28 de juny de 2024.
 • Publicació qualificacions finals 10 de juny 2024. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: del 3 al 7 de juny 2024.
 • Període Revisió 12 al 14 de juny 2024
 • Reavaluació del 17 al 19 de juny 2024.
 • Actes 2n Q: Fins al 21 de juny 2024.

Extraordinària (2Q):

 • Entrega: 15 de gener 2023
 • Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 18 de gener 2023
 • Revisió: 22 de gener 2023
 • Reavaluació: 25 al 29 de gener 2023
 • Actes: 31 de gener 2023

 

CALENDARI TFG

Convocatòria ordinària de TFG:

ESTUDIANTS:

Entrega del treball de fi de grau:

 • 3 de juny entrega del Treball de fi de grau al tutor/a o per Campus Virtual.

PROFESSORAT:

 • Dies 6 de juny entrega de l’informe i els TFG al coordinador
 • El dia 10 de juny els TFG han d’estar a disposició dels tribunals

TRIBUNALS:

 • Del 27 de juny al 4 de juliol, defensa i presentacions del TFG.
 • Dia 5 de juliol publicació de les notes al Campus Virtual.
 • Revisió de notes: entre el 9 i 10 de juliol.
 • Reavaluació: entre el 12 i 16 de juliol. (si s’escau, vegeu normativa)
 • Actes: 17 de juliol.

Convocatòria extraordinària TFG: CURS 2023/2024

Entrega del TFG: 12 de gener 2024

Presentació del TFG: 22 de gener  2024

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 23 de gener 2024 Revisió: 25 de gener 2024

Reavaluació: 30 a l'1 de febrer 2024

Actes: 2 de febrer 2024

 

CALENDARI DE VACANCES

Nadal: del 25 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024

Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d'abril de 2024

 • 12 d'octubre de 2023 (dijous)
 • 1 de novembre de 2023 (dimecres)
 • 6 de desembre de 2023 (dimecres)
 • 8 de desembre de 2023 (divendres)
 • 1 de maig de 2024 (dimecres)
 • 24 de juny de 2024 (dilluns)

Pont 7 de desembre 2023

A més, els dies festius de les localitats que corresponguin i els que assenyali la Generalitat.

Els dies festius de la ciutat de Barcelona són:

 • 25 de setembre de 2023 (dilluns) La Mercè
 • 20 de maig de 2024 (dilluns) (segona Pasqua)

FESTES INSTITUCIONALS

Cada centre podrà fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, el qual haurà de ser comunicat a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern. Dimarts 23 d'abril de 2024.

Calendari acadèmic 2022-2023

Calendari de docència i avaluacions per al curs 2022-2023 

enlightenedDescarrega el calendari acadèmic 2022-2023

PRIMER SEMESTRE

Matrícula:

 • Del 13 al 31 de juliol
 • Del 2 al 9 de setembre.

 

Petició d'avaluació única

 • Del 12 al 30 de setembre.

 

Docència i avaluació 1Q:

 • Sessió informativa matrícula 2n, 3r i 4t: 1 setembre
 • Sessió de benvinguda: 12 setembre
 • Inici i finalització 1r Q període lectiu ordinari: del 12 de setembre de 2022 al 3 de febrer de 2023.
 • Publicació qualificacions 16 de gener. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: 9 al 13 de gener.
 • Període Revisió: 18 al 20 de gener.
 • Reavaluació: del 23 al 27 de gener.
 • Actes 1r Q: Fins al 31 de gener.

 

Extraordinària (1Q)
Entrega: 1 de juny 
Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 5 de juny 
Revisió: 8 al 9 de juny 
Reavaluació: 15 al 16 de juny 
Actes: 21 de juny 

 

SEGON SEMESTRE:

Matrícula

 • Del 3 al 10 de febrer

 

Petició d'avaluació única

 • Del 13 de febrer al 3 de març.

 

Docència i avaluació 2Q:

 • Inici i finalització 2n Q període lectiu ordinari: del 13 de febrer de 2023 al 30 de juny de 2023.
 • Publicació qualificacions 12 de juny. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: del 5 al 9 de juny.
 • Període Revisió 14 al 16 de juny
 • Reavaluació del 19 al 21 de juny.
 • Actes 2n Q: Fins al 23 de juny

 

Extraordinària (2Q):

 • Entrega: 9 de gener
 • Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 12 de gener
 • Revisió: del 16 al 17 de gener
 • Reavaluació: del 23 al 24 de gener
 • Actes: 27 de gener

 

Calendari TFG:

Convocatòria extraordinària curs 2022-23

Extraordinària TFG

Entrega del TFG: 12 de gener

Presentació del TFG: 23 al 26 de gener  

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 30 de gener

Revisió: 2 al 3 de febrer 

Reavaluació: 6 al 7 de febrer 

Actes: 15 de febrer 

 

Convocatòria ordinària del TFG

ESTUDIANTS:

Entrega del treball de fi de grau:

 • 6 de juny entrega del Treball de fi de grau al tutor o per Campus Virtual.

 

PROFESSORAT:

 • Dies 12 de juny entrega de l’informe i els TFG al coordinador
 • El dia 13 de juny els TFG han d’estar a disposició dels tribunals

 

TRIBUNALS:

 • Del 29 de juny al 5 de juliol, defensa i presentacions del TFG.
 • Dia 6 de juliol publicació de les notes al Campus Virtual.
 • Revisió de notes: entre el 10 i 12 de juliol.
 • Reavaluació: entre el 13 i 14 de juliol. (si s’escau, vegeu normativa)
 • Actes: 17 de juliol.

 

CALENDARI DE VACANCES

Nadal: del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 
Setmana Santa: del 3 al 10 d'abril de 2023 
12 d'octubre de 2022 (dimecres) 
1 de novembre de 2022 (dimarts) 
6 de desembre de 2022 (dimarts) 
8 de desembre de 2022 (dijous) 
1 de maig de 2023 (dilluns) 
24 de juny de 2023 (diumenge) 
 

Pont 9 de desembre.

A més, els dies festius de les localitats que corresponguin i els que assenyali la Generalitat. 
Els dies festius de la ciutat de Barcelona són: 

 • 24 de setembre de 2022 (dissabte) La Mercè
 • 26 de setembre de 2022 (dilluns)
 • 5 de juny de 2023 (dilluns) (segona Pasqua)

 

FESTES INSTITUCIONALS 
Cada centre podrà fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, el qual haurà de ser comunicat a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern. Divendres 21 d'abril de 2023

Calendari Acadèmic 2021-2022

Matrícula

Del 3 al 10 de setembre.

Petició d'avaluació única

Del 13 de setembre al 12 de novembre.

Docència i avaluació 1r quadrimestre

1r quadrimestre:

Inici: 13/09/2021

Finalització: 4/2/2022

 • Sessió informativa de benvinguda: 14 de setembre a les 10 h (pròximament s'informarà sobre aquesta sessió).

 • Inici i finalització 1er Q període lectiu ordinari: del 13 de setembre de 2021 al 4 de febrer de 2022.  

 • Publicació qualificacions: 18 de gener. (Exclusivament al Campus Virtual).

 • Avaluació única: 10 al 14 de gener.

 • Període Revisió: 20 i 21 de gener.

 • Reavaluació: del 24 al 28 de gener.

 • Actes 1r Q: Fins al 31 de gener.

 

Modificació / ampliació de matrícula de febrer

Del 3 al 9 de febrer.

Petició d'avaluació única

Del 7 de febrer al 15 d'abril.

 

Docència i avaluació 2n quadrimestre

2on quadrimestre

 

Inici: 7/02/2022 Finalització: 30/06/2022

 • Inici i finalització: 2on Q període lectiu ordinari: del 7 de febrer de 2022 al 30 de juny de 2022.

 • Publicació qualificacions: 9 de juny. (Exclusivament al Campus Virtual).

 • Avaluació única: del 3 al 9 de juny.

 • Període Revisió: 13 al 14 de juny

 • Reavaluació: del 15 al 20 de juny.

 • Actes 2on Q: Fins al 21 de juny.

 

 • Calendari de vacances

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022

Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022

12 d’octubre de 2021 (dimarts)

1 de novembre de 2021 (dilluns)

6 de desembre de 2021(dilluns)

8 de desembre de 2021 (dimecres)

24 de juny de 2022 (divendres)

Pont 7 desembre de 2021


A més, els dies festius de les localitats que corresponguin i els que assenyali la Generalitat.

Els dies festius de la ciutat de Barcelona són:

24 de setembre de 2021 (divendres) La Mercè

6 de juny de 2022 (dilluns) (segona pasqua) 

 

FESTES INSTITUCIONALS

Cada centre podrà fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, el qual haurà de ser comunicat a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern.

Divendres 22 d’abril de 2022

Convocatòria extraordinària curs 2021-2022

 Extraordinària (2Q):

Entrega: 10 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 12 de gener

Revisió i reavaluació: 14 al 17 de gener

Actes: 27 de gener

Extraordinària (1Q):

Entrega: 1 de juny

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 6 de juny

Revisió i reavaluació: 8 al 10 de juny

Actes: 22 de juny

 

Convocatòria ordinària del TFG

 • ESTUDIANTS

Entrega del TFG : 7 de juny

 • PROFESSORAT

13 de juny entrega de l'informe i els TFG's al coordinador

15 de juny els TFG's han d'estar a disposició dels tribunals

 • TRIBUNALS

Setmana del 28 de juny al 4 de juliol Defensa i Presentacions del TFG

El dia 5 de juliol publicació de les notes al Campus Virtual

Entre el 7 i el 8 de juliol revisió de les notes i reavaluació, si s'escau (vegeu normativa)

Actes: 15 de juliol.

 

Convocatòria extraordinària del TFG

Entrega del TFG: 12 de gener

Presentació del TFG: 25 al 28 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 31 de gener

Revisió i reavaluació: 2 al 3 de febrer

Actes: 17 de febrer

Comparteix-ho: