Calendari acadèmic
Calendari de docència curs 2018 - 2019

Calendari acadèmic  Curs 2018-2019

Primer semestre

Petició d’avaluació única

Del 17 al 28 de setembre

Fins a l'11 d’octubre, pròrroga per casos justificats, amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic, que haurà de revisar i aprovar la comissió acadèmica.

Docència i avaluació:

 • Sessions informatives 3 i 4 de setembre.
 • Inici i finalització 1er Q període lectiu ordinari: del 17 de setembre de 2018 a l’1 de febrer de 2019.
 • Publicació qualificacions. Avaluació ordinària 16 de gener. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: 14 al 16 de gener.
 • Període Revisió i Reavaluació del 21 al 23 de gener.
 • Període Reclamacions del 28 al 30 de gener.
 • Actes 1r Q: Fins al 31 de gener.

 

Segon semestre

Petició d’avaluació única

De l’11 al 22 de febrer.

Fins al 8 de març, pròrroga per casos justificats, amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic, que haurà de revisar i aprovar la comissió acadèmica.

 

Docència i avaluació:

 • Inici i finalització 2on Q període lectiu ordinari: de l’11 de febrer de 2019 al 21 de juny de 2019.
 • Publicació qualificacions. Avaluació ordinària 7 de juny. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: del 3 al 7 de juny.
 • Període Revisió i Reavaluació del 12 al 14 de juny.
 • Període Reclamacions del 19 al 21 de juny.
 • Actes 1r Q: Fins al 22 de juny.

 

CALENDARI DE VACANCES


Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019

Setmana Santa: del 15 al 22 d’abril de 2019

11 de setembre (dimarts)

12 d’octubre (divendres)
1 de novembre (dijous)

6 de desembre (dijous)

8 de desembre (dissabte)

1 de maig (dimecres)
24 de juny (dilluns)

24 de setembre de 2018 (dilluns)
10 de juny de 2019 (dilluns) (segona pasqua)

 

FESTES INSTITUCIONALS

23 d’abril, Sant Jordi (dimarts) (dia no lectiu)

 

Pont: 7 de desembre.

Calendari TFG

Convocatòria extraordinària curs 2018-19

Extraordinària TFG:

Entrega del TFG: 11 de gener

Presentació del TFG: 28 al 31 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 1 de febrer

Revisió i reavaluació: 6 al 8 de febrer

Reclamació: 13 al 15 de febrer

Actes: 18 de febrer

 

Extraordinària (2Q):

Entrega: 7 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 9 de gener

Revisió i reavaluació: 14 de gener

Reclamació: 18 de gener

Actes: 21 de gener

 

Extraordinària (1Q):

Entrega: 3 de juny

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 5 de juny

Revisió i reavaluació: 10 de juny

Reclamació: 17-19 de juny

Actes: 20 de juny

 

Convocatòria ordinària del TFG.

 • ESTUDIANTS

Entrega del Treball de Fi de Grau

- Dies 11 de juny entrega del TFG al tutor

PROFESSORAT

- Dies 12 de juny entrega de l'informe i els TFG al coordinador.

- El dia 14 de juny els TFG han d'estar a disposició dels tribunals.

 

TRIBUNALS

- Setmana del 24 al 28 de juny Defensa i Presentacions dels TFG

- Dia 1 de juliol publicació de les notes al Campus Virtual

- Entre el 4 i el 5 de juliol revisió de notes i reavaluació, si s'escau (vegeu normativa)

- Entre el 9 i l’11 de juliol reclamació de notes.

- Actes: 15 de juliol.

Comparteix-ho: