Calendari acadèmic
Calendari de docència curs 2018 - 2019

Calendari acadèmic  Curs 2018-2019

Primer semestre

Petició d’avaluació única

Del 17 al 28 de setembre

Fins a l'11 d’octubre, pròrroga per casos justificats, amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic, que haurà de revisar i aprovar la comissió acadèmica.

Docència i avaluació:

 • Sessions informatives 4 de setembre.
 • Inici i finalització 1er Q període lectiu ordinari: del 17 de setembre de 2018 a l’1 de febrer de 2019.
 • Publicació qualificacions. Avaluació ordinària 16 de gener. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: 14 al 16 de gener.
 • Període Revisió i Reavaluació del 21 al 23 de gener.
 • Període Reclamacions del 28 al 30 de gener.
 • Actes 1r Q: Fins al 31 de gener.

 

Segon semestre

Petició d’avaluació única

De l’11 al 22 de febrer.

Fins al 8 de març, pròrroga per casos justificats, amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic, que haurà de revisar i aprovar la comissió acadèmica.

 

Docència i avaluació:

 • Inici i finalització 2on Q període lectiu ordinari: de l’11 de febrer de 2019 al 21 de juny de 2019.
 • Publicació qualificacions. Avaluació ordinària 7 de juny. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: del 3 al 7 de juny.
 • Període Revisió i Reavaluació del 12 al 14 de juny.
 • Període Reclamacions del 19 al 21 de juny.
 • Actes 1r Q: Fins al 22 de juny.
   

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis:

Extraordinària (2Q):

Entrega: 7 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 9 de gener

Revisió i reavaluació: 14 de gener

Reclamació: 18 de gener

Actes: 21 de gener

 

Extraordinària (1Q):

Entrega: 3 de juny

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 5 de juny

Revisió i reavaluació: 10 de juny

Reclamació: 17-19 de juny

Actes: 20 de juny

 

CALENDARI DE VACANCES


Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019

Setmana Santa: del 15 al 22 d’abril de 2019

11 de setembre (dimarts)

12 d’octubre (divendres)
1 de novembre (dijous)

6 de desembre (dijous)

8 de desembre (dissabte)

1 de maig (dimecres)
24 de juny (dilluns)

24 de setembre de 2018 (dilluns)
10 de juny de 2019 (dilluns) (segona pasqua)

 

FESTES INSTITUCIONALS:  23 d’abril, Sant Jordi (dimarts) (dia no lectiu)
 

Pont: 7 de desembre.
 

Calendari TFG

Convocatòria extraordinària del TFG

Entrega del TFG: 11 de gener

Presentació del TFG: 28 al 31 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 1 de febrer

Revisió i reavaluació: 6 al 8 de febrer

Reclamació: 13 al 15 de febrer

Actes: 18 de febrer

 

Convocatòria ordinària del TFG

ESTUDIANTS

Entrega del Treball de Fi de Grau

- Dies 11 de juny entrega del TFG al tutor

PROFESSORAT

- Dies 12 de juny entrega de l'informe i els TFG al coordinador.

- El dia 14 de juny els TFG han d'estar a disposició dels tribunals.

TRIBUNALS

- Setmana del 24 al 28 de juny Defensa i Presentacions dels TFG

- Dia 1 de juliol publicació de les notes al Campus Virtual

- Entre el 4 i el 5 de juliol revisió de notes i reavaluació, si s'escau (vegeu normativa)

- Entre el 9 i l’11 de juliol reclamació de notes.

- Actes: 15 de juliol.

Comparteix-ho: