Calendari acadèmic

Matrícula anual

Consulteu la informació específica sobre la matrícula.

-       Del 28 de setembre al 9 d’octubre de 2020. 

      Pròrroga per casos justificats amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic – fins al 30 d’octubre de 2020. Per aquesta pròrroga la sol·licitud s’haurà de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

1r quadrimestre:

Inici: 28/09/2020

Finalització: 5/2/2021

-       Sessions informatives. 4 de setembre.

-       Finalització període lectiu: 22 de gener de 2021

-       Publicació qualificacions. Avaluació ordinària 26 de gener. (Exclusivament al Campus Virtual). 

-       Avaluació única: període comprés entre el 18 al 22 de gener.

-       Període de Revisió entre el 28 i 29 de gener. 

-       Període de Reavaluació: del 1 al 3 febrer

-       Actes 1r Q: Fins al 5 de febrer.

-      Del 8 al 19 de febrer.

-      Pròrroga per casos justificats amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic – fins al 12 de març de 2021. Per aquesta pròrroga la sol·licitud s’haurà de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

2on quadrimestre

Inici: 8/02/2021

Finalització: 30/06/2021

-       Finalització període lectiu: 4 de juny de 2021

-       Publicació qualificacions. Avaluació ordinària 7 de juny. (Exclusivament al Campus Virtual). 

-       Avaluació única: període comprés entre el 31 de maig al 4 de juny.

-       Període de Revisió entre el 9 i 10 de juny. 

-       Període de Reavaluació: del 11 al 15 de juny.

-       Actes 2on Q: Fins al 18 de juny.

Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2021

11 de setembre de 2020 (divendres)

12 d’octubre de 2020 (dilluns)

7 desembre de 2020 (pont)
8 de desembre de 2020 (dimarts)

24 de juny de 2021 (dijous)

A més, els dies festius de les localitats que corresponguin i els que assenyali la Generalitat

Convocatòria extraordinària curs 2020-2021

Sol·licitud de Convocatòria extraordinària del 2n quadrimestre: 26 d’octubre al 6 de novembre de 2020.

Sol·licitud de Convocatòria extraordinària del 1r quadrimestre: 26 de març al 12 d’abril de 2021.

 Extraordinària (2Q):

Entrega: 11 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 14 de gener

Revisió i reavaluació: 19 al 21 de gener

Actes: 27 de gener

 

Extraordinària (1Q):

Entrega: 1 de juny

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 4 de juny

Revisió i reavaluació: 9 al 11 de juny

Actes: 22 de juny

 

Convocatòria extraordinària del TFG

Entrega del TFG: 11 de gener

Presentació del TFG: 25 al 27 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 1 de febrer

Revisió i reavaluació: 3 al 5 de febrer

Actes: 17 de febrer

            ESTUDIANTS

Entrega del Treball de Fi de Grau

- Dies 7 de juny entrega del TFG al tutor

 

PROFESSORAT

- Dies 14 de juny entrega de l'informe i el TFG al coordinador.

- El dia 15 de juny els TFG han d'estar a disposició dels tribunals.

 

TRIBUNALS

- Setmana del 28 de juny al 2 de juliol defensa i presentacions del TFG

- Dia 5 de juliol publicació de les notes al Campus Virtual

- Entre el 7 i el 9 de juliol revisió de notes i reavaluació, si s'escau (vegeu normativa).

- Actes: 16 de juliol

 

Comparteix-ho: