Calendari acadèmic

Matrícula

Del 3 al 10 de setembre.

Del 13 de setembre al 12 de novembre.

1r quadrimestre:

Inici: 13/09/2021

Finalització: 4/2/2022

 

 • Sessió informativa de benvinguda: 14 de setembre a les 10 h (properament s'informarà sobre aquesta sessió).
 • Inici i finalització 1er Q període lectiu ordinari: del 13 de setembre de 2021 al 4 de febrer de 2022.  
 • Publicació qualificacions: 18 de gener. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: 10 al 14 de gener.
 • Període Revisió: 20 i 21 de gener.
 • Reavaluació: del 24 al 28 de gener.
 • Actes 1r Q: Fins al 31 de gener.

 

 

Del 3 al 9 de febrer.

Del 7 de febrer al 15 d'abril.

 

2on quadrimestre

Inici: 7/02/2022

Finalització: 30/06/2022

 

 • Inici i finalització: 2on Q període lectiu ordinari: del 7 de febrer de 2022 al 30 de juny de 2022.
 • Publicació qualificacions: 9 de juny. (Exclusivament al Campus Virtual).
 • Avaluació única: del 3 al 9 de juny.
 • Període Revisió: 13 al 14 de juny
 • Reavaluació: del 15 al 20 de juny.
 • Actes 2on Q: Fins al 21 de juny.

 

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022

Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022

12 d’octubre de 2021 (dimarts)

1 de novembre de 2021 (dilluns)

6 de desembre de 2021(dilluns)

8 de desembre de 2021 (dimecres)

24 de juny de 2022 (divendres)

Pont 7 desembre de 2021


A més, els dies festius de les localitats que corresponguin i els que assenyali la Generalitat.

Els dies festius de la ciutat de Barcelona són:

24 de setembre de 2021 (divendres) La Mercè

6 de juny de 2022 (dilluns) (segona pasqua) 

 

FESTES INSTITUCIONALS

Cada centre podrà fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, el qual haurà de ser comunicat a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern.

Divendres 22 d’abril de 2022

Convocatòria extraordinària curs 2021-2022

 Extraordinària (2Q):

Entrega: 10 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 12 de gener

Revisió i reavaluació: 14 al 17 de gener

Actes: 27 de gener

 

Extraordinària (1Q):

Entrega: 1 de juny

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 6 de juny

Revisió i reavaluació: 8 al 10 de juny

Actes: 22 de juny

 

Convocatòria extraordinària del TFG

Entrega del TFG: 12 de gener

Presentació del TFG: 25 al 28 de gener

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 31 de gener

Revisió i reavaluació: 2 al 3 de febrer

Actes: 17 de febrer

Comparteix-ho: