Sol·licitud de matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78

D'acord amb l'article 2.2.3 de la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona, excepcionalment, i quan estigui justificat, els o les caps d’Estudis poden autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

► Els i les caps d'Estudis dels graus de la Facultat de Belles Arts únicament autoritzaran matricular més de 60 crèdits quan es tracti de crèdits d'assignatures no superades i per als grups amb places disponibles. Els/les estudiants que demanin l'ampliació de matrícula hauran de tenir en compte que pot afectar el compliment de la normativa de permanència, respecte al nombre  mínim de crèdits a superar i l'increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercera, quarta o més vegades. Quan el cap d'estudis ho autoritzi, i abans de fer la matrícula, l'alumnat haurà de comprovar els horaris de les assignatures, ja que no es concedirà canvi de grup, en el cas que es produeixi solapament d'horaris a conseqüència d'aquesta ampliació.

 

Termini presentació de sol·licituds:

1r Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 22 de juliol  

 

2n Període de presentació de sol·licituds: del 23 al 31 de gener de 2023 

L'alumnat rebrà, al correu electrònic que hagi indicat en la sol·licitud per matricular més de 60 crèdits, la resolució de la seva petició.