Sol·licitud de readmissió per abandonament de l’ensenyament de grau / Comunicació per incorporar-se al grau per discontinuïtat d'un any

Sol·licitud de readmissió per abandonament de l’ensenyament de grau per al curs 2022-2023

D’acord amb l’article 6 de la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

► Si s’ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, es pot sol·licitar la readmissió a la degana de la Facultat:

Sol·licitud en línia

La petició es podrà fer del 4 al 22 de juliol de 2022 i de l’1 al 6 de setembre de 2022.


Si s'ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, es pot sol·licitar una plaça nova per preinscripció universitària (Oficina d'Accés a la Universitat).

Comunicació per incorporar-se al grau per discontinuïtat d'un any

► D'altra banda, si un cop iniciat un ensenyament s'ha estat un any sense formalitzar la matrícula, caldrà que es comuniqui mitjançant aquest formulari que el pròxim curs es voldrà matricular per continuar els estudis iniciats. D'aquesta manera, si no hi ha cap incidència, s'assignarà a l'alumne/a dia i hora per l'automatrícula de setembre.

La petició es podrà fer del 20 de juny al 22 de juliol de 2022.