Comissió Acadèmica

Composició

Article 24 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)


1. La Comissió Acadèmica està formada pels següents membres:

a) el degà o degana, vicedegà o vicedegana, secretari o secretària o persona en qui delegui, que la presideix,

b) els o les caps d’estudis dels ensenyaments adscrits,

c) un professor o professora en representació de cada secció dels departaments de la Facultat,

d) un 30 % d’estudiants,

e) l’administrador o administradora de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot

 • Albert Martínez Garcia - President
  Vicedegà Acadèmic  
   
 • Teresa Pagès Costas - Secretària

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia: Fisiologia
 

 • Rosa M. Araujo Boira 

Cap d'estudis de Biologia  
  

 • Joan Carles Ferrer Artigas 

Cap d'estudisde Bioquímica  
  

 • Maria Teresa Sauras Yera

Cap d'estudis de Ciències Ambientals  
  

 • Esther Esteban Torné 

Cap d'estudis de Ciències Biomèdiques  
  

 • Magdalena Grifoll Ruiz 

Cap d'estudis de Biotecnologia  
  

 • Manuel Reina del Pozo

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia: Biologia Cel·lular  

 • Araceli Rosa de la Cruz 

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Zoologia i Antropologia Física
  

 • Empar Carrillo Ortuño

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Botànica i Micologia
  

 • Núria Bonada Caparrós 

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Ecologia
  

 • Mª Carmen Bergareche Mantuliz 

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Fisiologia Vegetal
  

 • Maria Soley Farres 

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Biomedicina i Farmacologia Molecular
  

 • Anna M. Gumà García 

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Bioquímica, Biotecnologia i Biologia de Sistemes
  

 • Francesc Xavier Remesar Betlloch 

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Nutrició i Bromatologia
  

 • Emili Saló Boix 

Genètica, Microbiologia i Estadística Genètica: Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament
  

 • Jordi Urmeneta Maso 

Genètica, Microbiologia i Estadística: Microbiologia, Virologia i Biotecnologia
 

 • Francesc Oliva Cuyàs

Genètica, Microbiologia i Estadística: Estadística
 

 • Marta Camps Camprubí

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Bioquímica i Biotecnologia
 

 • Silvia Busquets Rius 

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Biomedicina i Farmacologia Molecular
 

 • Dolors López Godall

Cap de Secretaria d'Estudiants i Docència: per delegació de l'Administradora

Comparteix-ho: