Millora i formació docent

La formació continuada del nostre professorat és bàsica per millorar la manera en què transmetem coneixements i competències als nostres estudiants.

Jornades, cursos i tallers organitzats entre la Facultat de Biologia i l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona:

  • Curs 2016-17

5 anys de Pràcticums i treball de final grau de a la Facultat de Biologia: el paper del tutor UB en projectes desenvolupats a Entitats Externes

  • Curs 2017-18

Visualitzant la innovació docent de la Facultat de Biologia. Perspectives de futur

  • Curs 2019-20

Com treballar les competències transversals dins del portafoli de l’estudiant i la plataforma Mahara a la Facultat de Biologia

  • Curs 2020-21

Avaluació continuada i innovació docent

  • Curs 2021-22

Quan i com començar a impulsar la creativitat i l'emprenedories? De l'aula a l'empresa

  • Curs 2022-23

Valoració del Projecte d’Innovació Docent de la Facultat de Biologia

Resultats obtinguts els cursos 2019-20 al 2021-22

 

 

Comparteix-ho: