Grups i Projectes d’innovació docent

Innovació docent de la Facultat de Biologia

Dins dels Grups de treball IDP, la Facultat de Biologia té un Grup d’innovació docent, l’objectiu del qual és el de servir com a grup de formació, suport i seguiment per a tot aquell professorat de la facultat que vulgui aplicar metodologies d’aprenentatge actiu a les seves assignatures.

Al professorat interessat se l'assessora i se li fa un seguiment individualitzat per ajudar-lo a introduir-se en aquestes metodologies de la manera més útili pràctica possible.

Els components actuals d'aquest grup de treball i les seves àrees d'expertesa son:

-Sofia Araújo: aprenentatge basat en problemes; aula inversa; gamificació.

-Francesc Cebrià: aula inversa; trencaclosques

-Enric Espel: aula inversa

-Àngels Gallardo: aprenentatge basat en problemes, reptes i projectes; debats

-Mar Grasa: aprenentatge servei (ApS)

-Biel Obrador: aprenentatge basat en projectes

-Marta Pintó: aprenentatge basat en problemes; trencaclosques; treball col·laboratiu; gamificació

-Raquel Rabionet: aprenentatge basat en problemes, gamificació

-Ignasi Ramírez: aprenentatge basat en problemes

-Araceli Rosa: aprenentatge basat en projectes; aprenentatge basat en problemes

GINDOC-UB/113
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Vegas Lozano, Esteban

GINDOC-UB/049
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Fernández Borràs, Jaume

GINDO-UB/171
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Esparza Pagès, Mireia

GINDO-UB/165
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Llorente Cabrera, Gustavo A.

GINDO-UB/052
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Ramírez i Sunyer, Ignasi

GINDO-UB/176
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre

2019PID-UB/022
Actiu
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre

2017PID-UB/034
Actiu
Coordinació: Reverter Comes, Ferran

2016PID-UB/020
Actiu
Coordinació: Vegas Lozano, Esteban

2018PID-UB/002
Actiu
Coordinació: Arias, Barbara i Rosa, Araceli

2015PID-UB/150
Actiu
Coordinació: Rubio Serrano, Laura

2016PID-UB/019
Actiu
Coordinació: Fernandez Borras, Jaime

2018PID-UB/005
Actiu
Coordinació: Alex Tarancon Sanz

2017PID-UB/024
Actiu
Coordinació: Vegas Lozano, Esteban

2015PID-UB/032
Actiu
Coordinació: Vegas Lozano, Esteban

  • Anàlisi de l’efecte dels projectes d’aprenentatge servei en l’adquisició de competències i responsabilitat social en l’àmbit de les ciències experimentals

      REDICE18-2301

      Esparza Pagès, Mireia

  • L’aprenentatge adaptatiu dels estudiants d’un Grau de nova creació: anàlisis temporal dels registres d’activitats del Campus Virtual UB

      REDICE18-2266

      Fernández Borràs, Jaume

  • Aprenentatge en entorns laborals com a eina per a construir la identitat professional dels estudiants de grau de la Facultat de Biologia. El model de pràcticums i TFG i l’orientació professional

      REDICE18-2302

      Llorente Cabrera, Gustavo Adolfo

Comparteix-ho: