Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Presentació

Cirerer - Máster Agrobiologia Ambiental- Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona

El màster d'Agrobiologia Ambiental té com a finalitat proporcionar una formació especialitzada i multidisciplinària en els àmbits de l'agricultura, la gestió forestal i el medi ambient. El màster respon a les necessitats actuals i futures de la nostra societat. Un maneig sostenible dels agrosistemes, amb la preservació dels recursos productius sense malmetre el medi ambient, permet incrementar la producció i la qualitat agrícola i forestal com a font de biomassa, energia i aplicacions industrials, per tal de cobrir les necessitats d'una població en creixement.

Carregant vídeo...


 El màster d'Agrobiologia Ambiental cobreix els aspectes científics, tècnics i metodològics més actuals de les àrees de coneixement relacionades amb la titulació. El màster té una durada d'un curs acadèmic. El pla d'estudis consta de diverses matèries obligatòries i optatives i també d'un treball final de màster, que s'ha de fer en un grup de recerca d'una entitat pública o privada, o en una empresa del sector. Les matèries es desglossen en assignatures bàsiques i aplicades que permeten veure la integració i la complementarietat dels coneixements. En conjunt s'aborda, amb una perspectiva holística, la resolució de problemes reals -tant d'índole climàtica com de l'ús de recursos- de la nostra societat en el camp agrícola i forestal, considerant els aspectes mediambientals.El màster d'Agrobiologia Ambiental s'adreça a graduats i llicenciats universitaris, enginyers, enginyers tècnics, diplomats i títols equivalents en les àrees de ciències de la vida, ciències agràries, ciències ambientals i afins.L'aplicació del progrés científic és crucial per afrontar situacions de limitació de productivitat agrícola i forestal, i els efectes del canvi climàtic. El màster respon a aquesta demanda de la societat i garanteix l'existència d'investigadors altament especialitzats, i de professionals liberals que desenvolupen la seva activitat en entitats o empreses dels sectors agraris, forestals i ambientals. També proporciona crèdits en matèries relacionades amb protecció vegetal que contribueixen al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues (DOGC núm. 6408, de 2-7-2013).Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Biologia
Places22
Idioma de docènciacastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióMARTA PINTó MARIJUAN
Comparteix-ho: