Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Objectius i competències

Objectius

Adquirir una formació avançada de caràcter multidisciplinari orientada a la iniciació en la investigació dintre de l'àmbit de la biodiversitat, i a la conservació i la gestió.

Competències

  • Coneixements avançats i capacitat de demostrar, en un context de recerca científica, una comprensió detallada i fonamentada en els aspectes teòrics i pràctics, i de la metodologia de treball en l'evolució de la biodiversitat o en la seva gestió i conservació.
  • Capacitat per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió, la fonamentació científica i les capacitats que es deriven en la resolució de problemes en nous entorns definits de manera imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari, tant d'investigadors com de professionals altament especialitzats.
  • Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa relativa a la biodiversitat, per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, incloent quan calgui, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
  • Habilitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l'àmbit científic o investigador de la biodiversitat.
  • Capacitat per transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, a un públic especialitzat o no, els resultats de la recerca científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
  • Capacitat per desenvolupar l'autonomia suficient per participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques, en l'àmbit de la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement.
  • Habilitat per assumir la responsabilitat del desenvolupament professional i de l'especialització dins del camp de la biodiversitat.
Comparteix-ho: