Universitat de Barcelona

Màster en Genètica i Genòmica

Sortides professionals

A causa de la quantitat de dades acumulades després de la seqüenciació de molts genomes, una de les àrees de més auge és l’anàlisi genòmica. Les implicacions d’aquesta anàlisi són infinites, particularment per comprendre la funció gènica. El màster de Genètica i Genòmica (MGG) combina el coneixement al laboratori amb el coneixement in silico o computacional, dos aspectes clau en els laboratoris actuals.Quines sortides professionals té el màster?El programa del MGG proporciona els antecedents necessaris per accedir a instituts de recerca, organitzacions acadèmiques, hospitals, centres de diagnòstic genètic i empreses farmacèutiques. Els estudiants poden accedir al món professional mitjançant dues vies: Per una banda, adquireixen competències per ingressar en un programa de doctorat qualificat. En particular, el programa del MGG té com a objectiu preparar els estudiants per a estudis de doctorat en un dels grups o institucions de recerca participants o associats al màster. Els estudiants tenen l’oportunitat de conèixer científics i professionals del sector, amb qui poden contactar per accedir a ofertes de treball o de doctorat. D’altra banda, els estudiants que optin per accedir al món laboral després del màster, disposen d’una educació sòlida en genètica molecular i genòmica. Les sortides professionals que predomina més entre els que han cursat el màster són en hospitals, centres de recerca i en la industria biotecnològica. Possibles sortides professionalsEls titulats del MGG estan capacitats en aspectes fonamentals de genètica biomèdica, genètica del desenvolupament i anàlisi de genoma, i tenen una gran demanda en el mercat laboral actual. Amb aquest màster els estudiants poden incorporar-se en les institucions següents:
 • Centres de recerca

 • Hospitals

 • Unitats de recerca acadèmica

 • Centres de diagnòstic

 • Indústria biotecnològica i farmacèutica i empreses derivades

 • Organitzacions polítiques de ciència i salut

 • Educació El MGG proveeix els estudiants d’aspectes que encaixen amb les ofertes del mercat laboral com ara les següents:
 • Diagnòstic genètic

 • Anàlisi del genoma

 • Genètica forense

 • Biologia del desenvolupament i anomalies

 • Recerca amb cèl·lules mare i organoides

 • Detecció de drogues Desenvolupament de teràpies gèniques

Comparteix-ho: