Sol·licitud de Documents Acadèmics

En aquest espai podreu trobar les sol·licituds de documents acadèmics que s'expedeixen des de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia.

  • Expedient Acadèmic
  • Certificat de Matrícula
  • Certificat Acadèmic Personal
  • Certificat Acadèmic Oficial
  • Certificat Substitutori del Títol

 

És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant. 

És un document exclusivament d'ús intern per als departaments o serveis de la Universitat de Barcelona (per canviar d’ensenyament dins la UB, per sol·licitar beca, per participar en programes d’intercanvi i mobilitat, per renovar el NIE, per fer la preinscripció universitària o pel Currículum Vitae).

S’ha de sol·licitar des de Món UB (excepte l'alumnat de doctorat).

És imprescindible indicar on es presentarà aquest expedient.

Termini d'expedició del document: 3 dies hàbils des de la data de recepció a la Secretaria del Centre.

Preu: gratuït

 

És un document que dona fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.

Serveix per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

És el document que reconeix oficialment i per escrit l'expedient acadèmic de l'alumne/a.

S’ha de sol·licitar des de Món UB (excepte l'alumnat de doctorat).

Termini d'expedició del document: 3 dies hàbils des de la data de recepció a la Secretaria del Centre. Per als doctorands, el termini d'expedició del document: 7 dies hàbils des de la data de presentació a la secretaria del centre.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

El Certificat Acadèmic Oficial és un document que dona fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Serveix per poder continuar els estudis en una altra universitat (trasllat d’expedient) i el tramet directament la UB a la universitat de destinació.

Per poder-lo demanar cal presentar l’acceptació del trasllat que emet la universitat de destinació.

S’ha de sol·licitar des de Món UB.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

El Certificat Substitutori del Títol és un document que acredita que l'alumne/a ha abonat l’import de la taxa de títol.

És un document que té incorporada la signatura electrònica, que l’Alta Inspecció d’Educació reconeix per la legalització.

Té el mateix valor i efectes legals que el títol mentre aquest no s’editi, quan es reculli el títol original el Certificat Substitutori del Títol perdrà tot el seu valor.

Cal contactar amb la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia, un cop abonat l’import de la taxa de títol.

Termini d'expedició del document: 3 dies hàbils des de la data de recepció a la Secretaria del Centre.

Preu: gratuït

Comparteix-ho: