Taxes

Certificació Acadèmica
27,27
Certificació Acadèmica Família Nombrosa 1a
13,64
Certificació Acadèmica Família Nombrosa 2a i Honor
0
Trasllat d'Expedient Acadèmic
54,54
Sol·licitud Convalidació i Adaptació
54,54
Títols Llicenciat Ordinaris i Duplicat
218,15
Títols Llicenciat Família Nombrosa 1a
109,08
Títols Llicenciat Família Nombrosa 2a Honor
0
Titol Graduat
218,15
Títol Graduat Família Nombrosa 1a
109,08
Títol Graduat Família Nombrosa 2a Honor
0
Suplement Europeu Titol
32,75
Preinscripció Màsters Oficials
30,21
Títol Màster Oficial
218,15
Títol Màster Oficial Família Nombrosa 1a
109,08
Títol Màster Oficial Família Nombrosa 2a Honor
0
Títols Doctor Ordinaris i Duplicat
218,15
Títols Doctor Família Nombrosa 1a
109,08
Títols Doctor Família Nombrosa 2a i Honor
0
Examen Tesi Doctoral
156,87
Examen de Suficiència Investigadora (DEA)
156,87
Certificat Diploma d'Estudis Avançats de Doctorat (Suficiència investigadora)
78,55
Comparteix-ho: