Institutes and research centres

Els instituts de recerca són entitats dedicades a fomentar i a dur a terme activitats de recerca de tipus interdisciplinari o d’especialització en diferents camps de la ciència, la tècnica i les arts, i que a més a més poden proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de la seva competència.

Avui dia, la Universitat de Barcelona té una trentena d’instituts i centres de recerca, propis i participats.

Share: