Observatories and centres for documentation and resources

  • CA

    Són estructures que tenen per finalitat fomentar les activitats acadèmiques i de recerca de tipus interdisciplinari en diferents camps de la ciència, la tècnica o les arts, i amb la voluntat d’incidir socialment en els seus respectius àmbits, amb independència de la denominació que rebin.

    Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal

  • CA

    Són també estructures creades per la UB, individualment o en col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades, per tal de fomentar, difondre i promoure la recerca i els estudis desenvolupats al voltant de fons bibliogràfics, documentals i materials que custodien i conserven, amb independència de la denominació que rebin.

    Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Share: