Escola de Gemmologia

L'Escola de Gemmologia és un centre docent oficial, creat per Ordre Ministerial de 22 d'Octubre de 1971. És un centre docent i de recerca que té com a finalitat l'ensenyament de la gemmologia tant en la vessant de formar professionals en aquest camp, com en el divulgatiu. Imparteix els ensenyaments d'acord amb la normativa vigent de l'Estatut de la Universitat de Barcelona (any 2003). L'Escola de Gemmologia està vinculada a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.

Imparteix cursos que capaciten per obtenir els títols de gemmòleg, gemmòleg especialista en diamant i gemmòleg especialista en gemmes sintètiques i tractades. També imparteix cursos de talla.

Promou l'estudi i la investigació de les gemmes naturals, les gemmes sintètiques i els seus processos de fabricació, així com el coneixement de tots aquells productes d'origen divers que s'utilitzen com a imitacions de les gemmes.

Estableix contactes amb els centres i associacions nacionals i estrangeres que puguin tenir relació amb la finalitat de l'Escola.

Col·labora amb els projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament de la Gemmologia.

Organitza seminaris, conferències i congressos sobre les matèries de la seva competència.

Proporciona els coneixements necessaris i promou l'actualització adient per a l'exercici de les activitats professionals de gemmòleg.

També la realització de qualsevol altre tasca relacionada amb el camp que li és propi.

Comparteix-ho: