Indicadors i rànquings

Darrerament s’han establert diversos rànquings establerts per òrgans independents de les universitats de tot el món, que s’estan consolidant com indicadors de la seva qualitat acadèmica i científica. La UB ofereix una pàgina web en la que es publica periòdicament els resultats dels diferents rànquings coneguts.

També hi ha rànquings per disciplines, on els ensenyaments de Ciències de la Terra es troben situats a bones posicions respecte altres universitats.

La Facultat de Ciències de la Terra als rànquings:
 
La nostra facultat se situa com a primera universitat de l’Estat en el camp de la Geologia i de les Ciències del Mar en el U-Rànquing del 2018. Aquest, és un sistema d'indicadors que, des de 2013, avalua els resultats de les universitats espanyoles considerant tant el seu volum com la seva productivitat, si bé són aquests últims, els referits al rendiment, els que tenen més repercussió. A més dels resultats globals, ofereix també informació desagregada per tres dimensions: Docència, Recerca i Innovació i Desenvolupament Tecnològic. 
 
En el rànquing I-UGR també és la número 1 les universitats espanyoles des de fa deu anys. El rànquing I-UGR està elaborat per investigadors de les universitats de Granada i Navarra i es calcula a partir de sis indicadors bibliomètrics sobre l’impacte i la producció científica publicada en revistes internacionals. Es basa en les bases de dades internacionals de Thomson-Reuters: Web of Science i Journal Citation Reports. Els indicadors es combinen per formar dos paràmetres que reflecteixen el valor quantitatiu (volum) i qualitatiu (impacte) de les institucions enumerades. Les universitats s’avaluen en 12 camps i 37 disciplines.
 
A nivell mundial, en l’índex per matèries afins com Geociències, Ciències de la Terra, Ciències del Mar o Ciències Naturals la UB és la número 2 d’Espanya i número 100 del rànquing mundial del URAP (University Ranking by Academic Performance); ocupa la posició 133 en el Best Global Universities Ranking i la posició 165 en el QS World University Rankings 2020, sent la primera d’Espanya.
  • Indicadors

    Alguns organismes i agències recullen periòdicament un conjunt d'indicadors sobre el funcionament dels ensenyaments universitaris. Aquests indicadors es refereixen a dades d'accés, resultats acadèmics, planificació, satisfacció de l'alumnat i del professorat, etc. Avui és habitual comparar la qualitat de les universitats a partir d’aquests indicadors per establir diferents graus de potencialitat tant en el camp acadèmic com en el científic, i se n’estableixen rànquings. Aquests són un element que permet visualitzar de manera fàcil el potencial de la mateixa facultat tant pel que fa al funcionament de l’activitat acadèmica com per la validesa de l’estratègia de la política científica que s’ha seguit, en relació amb la producció científica.

    1. Dades i indicadors dels ensenyaments de la Facultat de Ciències de la Terra que es poden trobar al web de l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB.

    2. Es pot trobar més informació sobre les polítiques de Qualitat portades a terme per la Facultat de Ciències de la Terra a la web de Qualitat del centre.

    Aquests indicadors i rànquings cada cop es prenen més en consideració i serveixen de guia per als estudiants propis i estrangers, per fer els seus estudis o recerca a una o altra universitat. Fins i tot, com que els intercanvis es realitzen mitjançant convenis, moltes universitats només plantegen o faciliten relacions amb determinades universitats que ocupen posicions de relleu. Cada anys diversos medis de comunicació indiquen que la UB és entre les 170 millors universitats del món en moltes disciplines relacionades amb les ciències de la terra, àmbit en què queden inclosos els ensenyaments de Geologia, Ciències del Mar i Enginyeria Geològica que s’imparteixen a la facultat, mentre que els índex a Espanya ens assenyalen sempre en els primers llocs.

Comparteix-ho: