Benvinguda del degà

Benvinguda del degà

Em complau donar-te la benvinguda i convidar-te a conèixer la Facultat de Ciències de Terra. 

Actualment la Facultat de Ciències de la Terra acull dos ensenyaments de grau: Geologia i Ciències del Mar, a més de quatre màsters oficials: Recursos Naturals i Riscos Geològics, Geologia i Geofísica de Reservoris, Ciència i Gestió Integral de l’Aigua i Paleobiologia i Registre Fòssil. Conscients de la importància de l’aprenentatge necessari al llarg de la vida professional, s'ofereixen també cursos d’extensió universitària com el de Gemmologia, a més d’altres cursos de postgrau.

Les Ciències de la Terra estudien la gènesi i l’evolució de la Terra des del seu origen fins als nostres dies, a partir de l’estudi de les roques, el registre fòssil, els oceans i les aigües continentals, tot interpretant la història que han registrat els materials geològics. Aquest coneixement està relacionat amb camps molt diversos, com el medi ambient, el canvi climàtic, els recursos energètics i minerals necessaris per al desenvolupament de la societat d’una manera sostenible, les estratègies per protegir la societat dels riscos naturals, l’obra civil, etc.

Es preveu un increment de les necessitats de professionals de les Ciències de la Terra al llarg de la propera dècada, per tal que la humanitat faci front als nous desafiaments en la cerca de nous recursos naturals, en la mitigació de riscos naturals que afecten la població i les infraestructures, en la prevenció del canvi climàtic i en la consecució d’una gestió ambiental sostenible en el context d’un hàbitat terrestre en constant evolució.

La Facultat està situada en el pol de Ciències de la Terra més important de Catalunya, al costat dels Instituts de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICT-IJA) i de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del CSIC, i dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona. Aquesta situació privilegiada ens permet oferir als estudiants una formació de qualitat i capdavantera en l'àmbit tecnològic.

Un valor afegit d’estudiar a la nostra facultat és fer-ho en la facultat més ben posicionada en els rànquings de les Universitats del món, essent la primera de Catalunya i de tot l’Estat en el prestigiós rànquing de Xangai. Malgrat que la Facultat és petita, en termes absoluts, és la més gran de Catalunya on s’imparteix Geologia, amb prop de 100 investigadors i docents que lideren nombrosos projectes de recerca d’àmbit estatal, europeu i internacional, fet que ens permet mantenir un tracte molt personalitzat amb els nostres estudiants, així com grups reduïts de pràctiques. 

T’animem a compartir amb nosaltres la fascinant aventura de conèixer millor el nostre planeta Terra i treballar per a la seva preservació per a les futures generacions, i per tant esperem veure’t a la Facultat, on vetllarem per oferir-te una formació integral i de qualitat, per tal que puguis optar a les possibilitats que ofereix el mercat laboral.

Albert Soler i Gil

Degà de la Facultat de Ciències de la Terra

 

 

Comparteix-ho: