Història

Història

La Facultat de Ciències de la Terra pot acreditar una més que centenària i profitosa trajectòria acadèmica.

Els estudis de Geologia a la Universitat de Barcelona es remunten a l’any 1910, quan es creà a Espanya la llicenciatura de Ciències Naturals. L’any 1953 aquesta llicenciatura s’escindí en les de Geologia i Biologia. Avui l’ensenyament superior en Geologia, s’anomena grau de Geologia.

El grau de Geologia té per objectiu l’estudi del planeta on vivim, comprendre la seva gènesi i com ha evolucionat des del seu origen, estudiant els registres fòssils, les roques i les estructures, és a dir interpretar el que ens diuen els diferents materials geològics. Però, alhora el subsòl de la Terra emmagatzema recursos minerals i energètics, fonamentals per a quasi totes activitats humanes. El desenvolupament econòmic depèn de la disponibilitat dels recursos ocults al subsòl i és fonamental estudiar-ne els processos de formació i transformació per saber on i com es poden explotar de manera econòmica i ambientalment sostenible. En aquest grau, les classes pràctiques tenen una importància rellevant, en particular les pràctiques de camp. Durant el desenvolupament del grau, els estudiants fan uns vuitanta dies de treball de camp, guiats per professors, en el marc de les assignatures obligatòries, i tenen una oferta addicional d’uns vint dies de camp en les optatives.

L’any 1990 la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van programar conjuntament l’ensenyament d’Enginyeria Geològica. L’objectiu d’aquest grau és oferir coneixements dels principis i dels mètodes de treball de la geologia i mediambientals, integrats amb els coneixements tecnològics propis de l’enginyeria. Per aquesta raó, imparteixen aquest ensenyament de manera coordinada la Facultat de Ciències de la Terra de la UB i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC. Els estudiants cursen alternativament assignatures als dos centres, ambdós ubicats al campus de Pedralbes, dins del Barcelona Knowledge Campus, un dels campus amb més alt grau d’excel·lència científica.

Finalment, el curs 2015-2016 es va iniciar el grau de Ciències del Mar a la Facultat, en estreta col·laboració amb la Facultat de Biologia de la UB, i amb la participació d'altres facultats de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest grau representa la consolidació i estructuració definitiva dels estudis de ciències del mar a Catalunya, després de trenta anys de programa de doctorat de Ciències del Mar i de gairebé deu anys de màster d’Oceanografia i Gestió del Medi Marí.

Alhora, l’oferta formativa de la Facultat de Ciències de la Terra es complementa amb màsters oficials i altres cursos de postgrau, entre els quals destaquen, el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, el màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics, el màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua i el màster de Paleobiologia i Registre Fòssil, o els cursos de l’Escola de Gemmologia.

Comparteix-ho: