Infraestructures de suport

La Facultat participa activament en el conjunt de serveis cientificotècnics que ofereix la UB, i conté altres serveis alguns d’ells adscrits a departaments o a grups de recerca.

A continuació podeu veure els serveis que s’ofereixen tant des de la facultat com des dels departaments a particulars o empreses mitjançant convenis (Fundació Bosch i Gimpera). Consulteu les infraestructures de suport i si teniu alguna necessitat específica que no s’hi preveu, podeu contactar amb els grups de recerca de la Facultat o amb els nostres departaments.

Comparteix-ho:

La recerca en xifres