Instituts de recerca

  • Institut de Recerca Geomodels

    L'Institut de Recerca Geomodels té com a objectius principals el desenvolupament i la divulgació de nous conceptes, eines i metodologies que millorin el coneixement dels sistemes geològics, especialment d’aquells sistemes que són d’importància per a la societat civil, en termes de recursos minerals, aqüífers o geo-desastres.

    Troba'l a Facebook.

  • Institut de Recerca de la Biodiversitat

    L’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) centra la seva activitat en l’avaluació i catalogació dels éssers vius, la millor comprensió dels processos ecosistèmics, l’origen, evolució i funció de les espècies i la seva classificació, així com en l’adequada gestió i conservació de la vida silvestre. Una de les principals tasques de l’IRBio consisteix en proporcionar assessorament científic sobre gestió a administracions públiques, entitats privades i organitzacions mediambientals i desenvolupar estudis tècnics relacionats amb la biodiversitat.

    Troba'l a Facebook.

Comparteix-ho:

La recerca en xifres