Doctorat

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats que faciliten l’adquisició de competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) es concep com la nova organització que desenvolupa la formació doctoral, d’acord amb l’estratègia de la Universitat, i té adscrits tots els programes de doctorat de la UB. En la web de l'Escola de Doctorat trobareu tota la informació sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la tesi doctoral, etc.

  • Més informació:
  1. sobre els tràmits associats als programes de doctorat propis de la Facultat de Ciències de la Terra .
  2. sobre les funcions i composició de la Comissió de doctorat de la Facultat de Ciències de la Terra.
Comparteix-ho:

La recerca en xifres