Reglament d'ús de l'aparcament de la Facultat

REGLAMENT D’ÚS DE L’APARCAMENT DE LA FACULTAT DE GEOLOGIA

En l’actualitat l’aparcament de la Facultat de Geologia disposa d’una seixantena de places d’automòbil i un nombre d’usuaris potencials molt més elevat, és per això que cal regular l’ús de l’aparcament

(aprovat el 25 de maig de 2011 per la Junta de Facultat de Geologia de la UB)